cpac

ผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จซีแพค

คอนกรีตผสมเสร็จซีแพคสำหรับงานพื้นภายนอกบ้าน

คอนกรีตผสมเสร็จซีแพค สำหรับงานพื้นทางลาด บันได

คอนกรีตผสมเสร็จซีแพค สำหรับงานพื้นภายในบ้าน

คอนกรีตผสมเสร็จซีแพค สำหรับงานพื้นขัดมัน

คอนกรีตผสมเสร็จซีแพค สำหรับงานก่อสร้าง ต่อเติม ซ่อมแซม

คอนกรีตผสมเสร็จซีแพค

คอนกรีตคุณภาพสูง สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป ที่ได้รับการออกแบบส่วนผสมด้วยทีมวิศวกร เริ่มจากการคัดสรร

วัตถุดิบและควบคุมคุณภาพการผลิตในทุกขั้นตอน พร้อมการทดสอบคุณภาพอย่างเข้มงวด จึงมั่นใจได้ว่าทุกโครงการ

ก่อสร้างจะได้รับคอนกรีตที่มีคุณภาพส่งตรงจากโรงงานถึงมือคุณ

คอนกรีตมาตรฐานซีแพค

ที่ใช้โดยทั่วกันมาตรฐานคอนกรีตผสมเสร็จซีแพค ถูกออกแบบให้มีกำลังอัดตั้งแต่ 180-400 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร (โดยมาตรฐานทั่วไป รับรองกำลังอัดคอนกรีตที่อายุ 28 วันนับตั้งแต่ผลิต) เหมาะสำหรับการนำไปใช้ในโครงสร้างทั่วไป เช่น เสา คาน ฐานราก พื้น เป็นต้น การเลือกใช้คอนกรีตผสมเสร็จเป็นการลดปัญหาโครงสร้าง ที่เกิดจาก ส่วนผสมที่ไม่แน่นอนและมีกำลังอัดที่ไม่ได้มาตรฐาน จากการผสมคอนกรีตเอง

ค่ายุบตัว 7.5-12.5 เซนติเมตร

คอนกรีตไหลลื่นเทง่ายซีแพคซุปเปอร์พลัส

ทางเลือกใหม่สำหรับงานก่อสร้างยุคปัจจุบัน คอนกรีตผสมเสร็จที่ถูกออกแบบมาให้มีความไหลลื่นสูง สามารถไหลเข้าแบบได้ง่ายขึ้น จึงทำให้เทคอนกรีตได้ง่ายขึ้น สะดวกขึ้น งานเสร็จเร็วขึ้น สามารถลดจำนวนแรงงานได้ โดยไม่ต้องเติมน้ำเพิ่มในคอนกรีต ทำให้ลดโอกาสในการเกิดปัญหาการแตกร้าว เป็นฝุ่น เป็นโพรง กำลังอัดตก เนื่องจากการเติมน้ำ และได้ผลงานมีความสวยงามเรียบร้อย มีผิวที่เรียบเนียน

ค่ายุบตัว 15-20 เซนติเมตร

คอนกรีตกันซึมซีแพคคำตอบของโครงสร้างที่ต้องสัมผัสกับความชื้น ทางทีมปูนซีแพค(ขอตัด)วิจัยและพัฒนาของซีแพคได้พัฒนาขึ้นเพื่อให้มีคุณสมบัติกันซึมอย่างแท้จริง โดยไม่ต้องใส่น้ำยากันซึม เพิ่มที่หน้างาน และมีความทึบน้ำสูง โดยได้รับการออกแบบให้ถูกต้องตามข้อกำหนดมาตรฐานวัสดุและการก่อสร้าง สำหรับโครงสร้างคอนกรีต (วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย) จึงเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับโครงสร้างที่สัมผัสน้ำ หรือความชื้นตลอดเวลา เช่น สระว่ายน้ำ ถังเก็บน้ำ พื้นห้องน้ำ

ค่ายุบตัว 12-17 เซนติเมตร

คอนกรีตเข็มเจาะเล็ก

คอนกรีตเข็มเจาะเล็กซีแพคเหมาะสำหรับงานเข็มเจาะบ้านพักอาศัยและอาคารพาณิชย์ และโครงสร้างขนาดเล็กจนถึงขนาดกลาง

มีคุณสมบัติความสามารถเทได้ดีและไม่แยกตัวสามารถทำงานได้นานกว่าคอนกรีตทั่วไป ลดปัญหาเสาเข็มไม่สมบูรณ์หรือเป็นรูโพรง

ค่ายุบตัว 12-17 เซนติเมตร

1.การเตรียมพื้นดิน

• ต้องบดอัดให้แน่น เพื่อลดการทรุดตัวของพื้นดินภายหลัง จากนั้นรองด้วยทรายแล้วบดอัดแน่นอีกครั้ง

• กรณีพื้นภายในอาคาร รองด้วยแผ่นพลาสติกอีกครั้ง เพื่อป้องกันความชื้นจากชั้นดินขึ้นสู่พื้นคอนกรีต

2.การคำนวณปริมาณคอนกรีต

= กว้าง (เมตร) x ยาว (เมตร) x หนา (เมตร)

= 2 x 5 x 0.1

= 1 คิว

3.การเทคอนกรีตที่ถูกต้อง

• ต้องเทคอนกรีตเป็นแนวยาว ให้เสร็จเป็นแนวๆไป

• เมื่อเทคอนกรีตผสมเสร็จ ต้องมีการจี้เขย่าคอนกรีต เพื่อลดการเกิดโพรงและฟองอากาศ

• ไม่ควรผสมน้ำ หรือ เติมน้ำระหว่างเท เพราะจะทำให้ความแข็งแรงลลดลง

4.การแต่งผิวคอนกรีต ทำได้ 2 วิธี

• การขัดแบบหยาบ

• การขัดแบบมัน

ข้อห้าม

ห้ามเติมน้ำ เพราะอาจจะทำให้คุณภาพคอนกรีตลดลง

ห้ามโรยผงปูนเพิ่ม เพราะจะทำให้มีโอกาสเกิดรอยแตกร้าวและหลุดร่อนได้ง่าย

5.การบ่มคอนกรีต ต้องทำการบ่มอย่างน้อย 7 วัน ทำได้ 4 วิธี

1.บ่มแบบใช้พลาสติกคลุม

2.บ่มแบบพ่นน้ำให้ชุ่ม

3.บ่มแบบการขังน้ำ

4.บ่มแบบใช้กระสอบชื่นคลุม 

ช่วง 7 วันแรกหลังเทคอนกรีตยังไม่ควรเร่งเปิดใช้งาน เนื่องจากกำลังอัดคอนกรีตจะพัฒนาได้แค่ประมาณ 80% และจะพัฒนาเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆจนถึง 100% หลังเทไปแล้ว 28 วัน


คำเตือนการใช้สินค้า

1. ห้ามสัมผัสคอนกรีตหรือฝุ่นคอนกรีตโดยตรง เนื่องจากเป็นสารละคายเคือง อาจก่อให้เกิดอันนตรายกับทางเดินหายใจ ผิวหนังและดวงตา ควรสวมอุปกรณ์ป้องกัน เช่น อุปกรณ์

ป้องกันดวงตา หน้ากากกรองฝุ่น สวมใส่เสื้อผ้า รองเท้า ถุงมือที่กันน้ำได้

2. ฝุ่นคอนกรีตอาจเกิดขึ้นได้ ถ้าทำงานคอนกรีตไม่ถูกต้อง หรือ การตัดคอนกรีต หรือ การขัดผิวหน้า ดังนั้นในกรณีที่ฝุ่นเกิดขึ้น ให้กำจัดฝุ่นออกด้วยน้ำ และ กวาดให้สะอาด โดย

ใส่อุปกรณ์ป้องกัน ได้แก่อุปกรณ์ป้องกันดวงตา สวมใส่เสื้อผ้า รองเท้า หน้ากากกรองฝุ่น ถุงมือ

3. หากสัมผัสคอนกรีตหรือฝุ่นคอนกรีต ควรล้างออกด้วยน้ำสะอาดปริมาณมาก ๆ ทันทีถ้าเกิดอาการระคายเคือง หรือแพ้ ให้รีบปรึกษาแพทย์

4. คอนกรีตเป็นวัสดุที่มีน้ำหนักมากกว่า (2,400 กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร โดยประมาณ) ควรระมัดระวังในทุกขั้นตอนการทำงานเพราะอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต และทรัพย์สิน

5. ควรทำงานหรือเคลื่อนย้านคอนกรีตด้วยความระมัดระวัง เพราะอาจทำให้เศษคอนกรีตกระเด็น และส่งผลทำให้เกิดอันตราย ต่อร่างกาย หรือทรัพย์สินได้

ข้อแนะนำวิธีการทำงานคอนกรีต

1. ห้ามเติมน้ำหรือวัสดุอื่นๆ ลงในคอนกรีต เพราะจะส่งผลต่อคุณภาพคอนกรีต ซึ่งทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย

2. ควรเทคอนกรีตผสมเสร็จลงแบบให้เสร็จภายในเวลา 2 ชั่วโมง นับตั้งแต่เวลาผลิตออกจากโรงงาน

3.ไม่สาดปูนผงบนผิวหน้าคอนกรีต

4. ควรบ่มคอนกรีตทันทีหลังเสร็จสิ้นการแต่งผิวหน้า หรือ เมื่อคอนกรีตเริ่มแข็งตัว และต้องบ่มต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 7 วัน การไม่บ่มคอนกรีต หรือการบ่มไม่ถูกต้อง อาจทำให้

คุณภาพคอนกรีตด้อยลง หรือ ส่งผลต่อโครงการ

5. ควรทำรอยต่อพื้น เพื่อป้องกันการแตกร้าว

เงื่อนไขการให้บริการ

1. เมื่อสั่งซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ CPAC แล้วควรเทคอนกรีตลงแบบให้เสร็จภายในเวลา 2 ชั่วโมง นับตั้งแต่เวลาผลิตออกจากโรงงาน

2.หากสั่งซื้อเข้ามาปริมาณมาก แต่ว่าต้องการทะยอยเท จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ตามรอบที่ทะยอยเทในแต่ละครั้ง

3. กรณีที่ลูกค้าสั่งซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ CPAC มากกว่าปริมาณที่หน้างานใช้จริง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินให้กับลูกค้าทุกกรณี เนื่องจากสินค้าได้มีการผลิตไปเรียบร้อยแล้ว

4. กรณีที่ลูกค้าสั่งซื้อคอนกรีตไม่เต็มเที่ยว จะมีค่าขนส่งสินค้าเพิ่มเติม

5.วันที่ลูกค้าต้องการเทคอนกรีต โดยลูกค้าได้ระบุในช่อง "หมายเหตุ" นั้น จะเป็นการจองคิวเทคอนกรีตเบื้องต้น โดยเจ้าหน้าที่จะโทร Confirm วันที่ได้คิวเทคอนกรีตกับท่านอีก

ครั้ง

6.พื้นที่ในการให้บริการเทคอนกรีตผสมเสร็จ CPAC คือ ทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทย

7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการจัดส่งและการให้บริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

***ทาง Nexter Shop ให้บริการลูกค้าสั่งซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ CPAC เฉพาะวันทำการ คือ จันทร์-เสาร์ โดยในวันอาทิตย์ หากลูกค้าต้องการสั่งซื้อสินค้า สามารถคลิกขอใบเสนอราคาเข้ามาได้ และจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับภายในวันจันทร์***