ขั้นตอนการต่อเติมหลังคาโรงจอดรถ

1.ระยะเวลาสำรวจหน้างาน ครึ่งวัน

2.ทำใบแจ้งขนาดพื้นที่และเสนอราคา ภายใน 1 วันหลังสำรวจหน้างาน

3.เมื่อสำรวจหน้างานแล้วพบว่ามีรายการเพิ่มเติม จะชี้แจงรายละเอียดในใบเสนอราคาให้ท่านตัดสินใจอีกครั้ง

4.ระยะเวลาติดตั้งสินค้าไม่เกิน 5 วัน


รายละเอียดการให้บริการ

1.จันทันและอะเสขนาดเหล็กเปลี่ยนแปลงตามระยะของหน้างาน ถ้าหน้างานมีระยะห่างมากจะมีการใช้เหล็กขนาดใหญ่ขึ้น

2.รอยเชื่อมของโครงสร้างหลักเดินรอยเชื่อมเต็ม ยกเว้นในส่วนของแปและจันทัน

3.โครงสร้างเหล็กกัลวาไนช์ ทาสี และ หลังคา ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

4.กรณีความยาวเหล็กไม่เกิน 6 เมตร จะไม่มีการต่อเหล็ก หมดกังวลเรื่องปัญหารอยเชื่อมไม่สวยงาม

5.สีที่ใช้ทาโครงเหล็ก ใช้ MaxZo หรือ เทียบเท่า เป็นสีน้ำมันสำหรับทาเหล็กโดยเฉพาะเพื่อป้องกันสนิม เช็ดล้างออกง่าย

6.ราคานี้รวมเหล็กเสา 2 ต้น เหล็กเสาหนา 2 มม. พร้อมทาสีดำด้านกันสนิม

7.วัสดุมุงหลังคาตามรุ่นที่เลือก

8.ราคานี้ ถึงหน้างานและค่าบริการติดตั้ง

9.เสาเข็ม, รางน้ำฝน และไม้ระแนง มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ตามแบบที่ท่านต้องการติดสามารถตกลง กับช่างที่หน้างาน


เงื่อนไขการให้บริการ

1.พื้นที่เริ่มต้น 10 ตร.ม. (กรณีพื้นที่ต่ำกว่า 10 ตร.ม. รับทำ แต่คิดค่าบริการขั้นต่ำ ตามราคาพื้นที่ 10 ตร.ม.)

2.ราคาที่แสดงแต่ละรุ่น เป็นราคารวมค่าสินค้า และบริการติดตั้ง สำหรับพื้นที่ 10 ตร.ม.แรก ตร.ม.ถัดไป ราคาตามที่กำหนดแต่ละแบบ และเป็นราคาที่ยังไม่รวมส่วนลด

3.พื้นที่ให้บริการติดตั้งเฉพาะในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล : กรุงเทพฯ สมุทรปราการ นครปฐม ภาคตะวันออก : ชลบุรี ระยอง , ภาคตะวันตก : ราชบุรี เพชรบุรี กาญจนบุรี

4.ค่าสำรวจ 2,000 บาท เพื่อนัดคิวช่าง เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับเพื่อยืนยัน สามารถใช้เป็นส่วนลดค่าสินค้าพร้อมบริการติดตั้งได้ 

5.สินค้าและบริการ ดูแล ให้บริการ และประรับประกันงานโดยทีมงาน CON.X

6.บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือคืนสินค้า

7.บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


ขอบเขตและเงื่อนไขการรับประกัน

1.ระยะเวลารับประกันเริ่มนับตั้งแต่วันส่งมอบงานเป็นระยะเวลา 180 วัน

2.ระยะเวลารับประกันรั่วซึม นับตั้งแต่วันส่งมอบงานเป็นระยะเวลา 1 ปี (เฉพาะรุ่น ECONOMY 3 เดือน) โดยรับประกันความเสียหายที่เกิดจากการติดตั้งและตัวสินค้าเท่านั้น

3.รับประกันแผ่นหลังคาอะคริลิค SHINKOLITE 10 ปี วัสดุอื่นตามมาตรฐานของผู้ผลิตสินค้า

4.CON.X จะรับผิดชอบการซ่อมงานหลังคาโรงรถและกันสาดในส่วนที่เสียหายตามคำวินิจฉัยจากเจ้าหน้าที่ของคิวช่างเท่านั้น

5.รับประกันงานหลังคาโรงรถและกันสาด ตามรายละเอียดชื่อและที่อยู่ลูกค้า ที่ระบุในใบรับประกันนี้เท่านั้น

6.การแก้ไข ดัดแปลง ต่อเติม หรือซ่อมแซมส่วนหนึ่งส่วนใดของงานหลังคาโรงรถและกันสาดภายหลังจากการส่งมอบงานต้องแจ้งและ/หรือส่งแบบให้บริษัทอนุมัติก่อน มิฉะนั้นจะถือว่าการรับประกันสิ้นสุดลงทันที

7.เมื่อเกิดความชำรุดบกพร่องภายในอายุการรับประกันแล้วลูกค้าต้องรีบแจ้ง CON.X โทร.084-700-5785 ภายใน 7 วัน นับแต่วันพบเหตุชำรุดบกพร่องดังกล่าวเพื่อทางบริษัทจะได้จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบ และหากมีข้อวินิจฉันสรุปว่าเป็นความเสียหายตามการใช้งานปกติ หรือเป็นความชำรุดบกพร่องที่เกิดจากงานติดตั้งของCON.X แล้ว CON.X จะดำเนินการซ่อมแซมตามขอบเขตและเงื่อนไขของใบรับประกันที่กล่าวไปข้างต้น

8.CON.X จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายการซ่อมแซมแก้ไขที่เกิดจากความผิดของทาง CON.X ทั้งนี้ ไม่เกินวงเงินค่าบริการตามที่เรียกเก็บในใบเสนอราคา โดยมีเงื่อนไขดังนี

      8.1) ค่าดำเนินการซ่อมแก้ไขทั้งหมด โดยทาง CON.X หรือตัวแทนที่ CON.X จัดหาเป็นผู้ดำเนินการ

      8.2) กรณีความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสินค้าและ CON.X ไม่สามารถจัดหาสินค้าที่รุ่นและยี่ห้อเดิม

     CON.X จะชดเชยสินค้าที่รุ่นและยี่ห้อใกล้เคียงในมูลค่าที่ไม่สูงกว่า

9.หากพิสูจน์ทราบได้ว่า ความเสียหายทั้งหลายที่เกิดขึ้น ไม่ได้เกิดจากทางบริษัทแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น

10.การแก้ไข ดัดแปลง ต่อเติม ซ่อมแซม หรือดำเนินการใดๆ โดยทาง CON.X ไม่ถืิอเป็นการขยายระยะเวลารับประกัน


ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับประกันในกรณีต่อไปนี้

1.ความเสียหายจากภัยธรรมชาติเช่น พายุ แผ่นดินไหว แผ่นดินทรุด ฯลฯ, อุบัติเหตุ, ไฟไหม้ หรือปัจจัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุม หรือการเจริญเติบโตของต้นไม้ หรือแมลง หรือแตกร้าว, การทรุดตัวของอาคาร หรือการสั่นสะเทือนจากการต่อเติมอาคาร

2.ความเสียหายจากการใช้งานหลังคาโรงจอดรถและกันสาด ผิดประเภทหรือไม่เป็นไปตามปกติทั่วไป หรือการแก้ไข, ดัดแปลง, ต่อเติม, ที่มิได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์หรือคำแนะนำของบริษัท

3.ความเสียหายอันเกิดจากการกระทำใดๆ โดยบุคคลอื่นที่มิใช่ทีมของคิวช่าง อันส่งผลกระทบทำให้เกิดความเสียหายต่องานหลังคาโรงรถและกันสาด ที่ทีมคิวช่างได้ดำเนินการ

4.ความเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลา ความสกปรกจากการใช้งานปกติ เช่น การเปลี่ยนของสภาพสี เป็นต้น

5.ความเสียหายอันเกิดจากการไม่ดูแลรักษาหรือไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำของบริษัท

" />

ค่าสำรวจหน้างานบริการต่อเติมหลังคาโรงจอดรถ CON.X


* สีที่ปรากฏบนเว็บไซต์อาจมีความแตกต่างจากสีของสินค้าจริงเนื่องจากข้อจำกัดของหน้าจอแสดงผล

* กรุณาเลือก สี และขนาดของสินค้า

* จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ 1 งาน


เงื่อนไขการให้บริการ

* ราคาสินค้าที่แสดงเป็นราคาสินค้าที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ตามพื้นที่การจัดส่งปลายทางที่ท่านเลือก โดยค่าขนส่งจะคำนวณตามพื้นที่และจะแสดงเมื่อท่าน Checkout

* หากขึ้นสินค้าไม่มีใน stock สามารถเลือก “ขอใบเสนอราคา” เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

* กรณีขอใบเสนอราคา วันจัดส่งสินค้าจะเป็นไปตามการนัดหมายกับท่าน


Promotion เดือนพ.ค. | Nextershop.com ช้อประเบิดเปิดบ้าน !!

🎁ยอดบริกาารติดตั้งทุก 2,000 บาท รับบัตรกำนัลโลตัส 100 บาท

บัตรกำนัลสูงสุดไม่เกิน 3,000 บาทต่อท่านหรือ 1 site งาน


🎁ผ่อน 0% นาน 6 เดือน กับบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ

เมื่อซื้อสินค้าที่มีมูลค่า 5,000 บาทขึ้นไป สามารถใช้ได้กับบัตร Bank of Ayudhya (Krungsri), Krungsri First Choice, Kasikorn Bank, KTC, Bangkok Bank

ระยะเวลา วันนี้ ถึง 31 พ.ค. 63

*บัตรกำนัลจะจัดส่งให้กับลูกค้าทางไปรษณีย์ภายใน 30 วันหลังจากจบกิจกรรม

*ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน โอน ผลประโยชน์ เป็นเงินสดได้

*สงวนสิทธิ์ เฉพาะลูกค้าที่สั่งซื้อสินค้าผ่าน nextershop.com เท่านั้น

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด


🧡ดูแลรถสุดที่รัก อย่าปล่อยให้รถจอดตากแดด ตากฝน

ต่อเติมหลังคาโรงรถให้กับบ้านคุณ ด้วยทีมช่าง CON.X

✔ โครงสร้างแข็งแรง ปลอดภัย ด้วยวัสดุมุงหลังคา และโครงสร้างเหล็กคุณภาพมาตรฐาน

✔ ดีไซน์สวยงาม ปรับเปลี่ยนแบบให้เหมาะกับสไตล์คุณ

✔ รับประกันคุณภาพ 1 ปีเต็ม

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก


🧡รับงานขั้นต่ำที่ 10 ตร.ม. เริ่มต้นเพียง 15,000 บาท

มีทีมช่างผู้เชี่ยวชาญยินดีให้คำปรึกษา และประเมินถึงหน้างาน

ต่อเติมหลังคาโรงจอดรถ ได้ดูแลทั้งรถ และเสริมสไตล์ให้บ้านดูสวย โมเดิร์น


🧡รุ่นหลังคา

🔺รุ่น Premium : หลังคาแผ่นอะคริลิกโปร่งแสง shinkolite เริ่มต้น 10 ตร.ม ราคา 83,890 บาท ตร.ม.ถัดไป 6,399 บาท/ตร.ม.

 • วัสดุมุง SHINKOLITE : หลังคาอะคริลิกโปร่งแสง Heat cut ทุกสี

🔺รุ่น Economy : หลังคาเมทัลชีท เริ่มต้น 10 ตร.ม 15,000 บาท ตร.ม. ถัดไป 799 บาท/ตร.ม.

 • วัสดุมุงหลังคาแผ่นโปร่งแสง SCG ลอนเล็ก (ลอนลูกฟูก) รุ่นธรรมนา ความหนา 1 มม. ทุกสี

🔺รุ่น Standard : หลังคาแผ่นโปร่งแสง เริ่มต้น 10 ตร.ม 41,590 บาท ตร.ม. ถัดไป 1,599 บาท/ตร.ม

 • วัสดุมุงหลังคาแผ่นโปร่งแสง SCG ลอนเล็ก (ลอนลูกฟูก) รุ่นธรรมนา ความหนา 1 มม. ทุกสี


🧡ราคานี้รวมวัสดุมาตรฐานและค่าแรงแล้ว

โครงสร้างเหล็กกัลวาไนช์ ทาสี และ วัสดุหลังคา ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

รวมเหล็กเสา 2 ต้น เหล็กเสาหนา 2 มม. พร้อมทาสีดำด้านกันสนิม

สีที่ใช้ทาโครงเหล็ก ใช้ MaxZo หรือ เทียบเท่า เป็นสีน้ำมันสำหรับทาเหล็กโดยเฉพาะเพื่อป้องกันสนิม เช็ดล้างออกง่าย

รายละเอียดอื่นๆ

 • จันทันและอะเสขนาดเหล็กเปลี่ยนแปลงตามระยะของหน้างาน
 • รอยเชื่อมของโครงสร้างหลักเดินรอยเชื่อมเต็ม ยกเว้นในส่วนของแปและจันทัน
 • กรณีความยาวเหล็กไม่เกิน 6 เมตร จะไม่มีการต่อเหล็ก หมดกังวลเรื่องปัญหารอยเชื่อมไม่สวยงาม
 • รวมค่าบริการติดตั้งแล้ว ไม่คิดค่าเดินทางเพิ่มสำหรับพื้นที่ในเขตให้บริการ
 • เสาเข็ม, รางน้ำฝน และไม้ระแนง มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ตามแบบที่ท่านต้องการติดสามารถตกลง กับช่างที่หน้างาน
 • รูปแบบเสา และแปหลังคาสามารถเปลี่ยนได้ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ตามแบบที่ท่านต้องการติดสามารถตกลง กับช่างที่หน้างาน

ขั้นตอนการต่อเติมหลังคาโรงจอดรถ

1.ระยะเวลาสำรวจหน้างาน ครึ่งวัน

2.ทำใบแจ้งขนาดพื้นที่และเสนอราคา ภายใน 1 วันหลังสำรวจหน้างาน

3.เมื่อสำรวจหน้างานแล้วพบว่ามีรายการเพิ่มเติม จะชี้แจงรายละเอียดในใบเสนอราคาให้ท่านตัดสินใจอีกครั้ง

4.ระยะเวลาติดตั้งสินค้าไม่เกิน 5 วัน


รายละเอียดการให้บริการ

1.จันทันและอะเสขนาดเหล็กเปลี่ยนแปลงตามระยะของหน้างาน ถ้าหน้างานมีระยะห่างมากจะมีการใช้เหล็กขนาดใหญ่ขึ้น

2.รอยเชื่อมของโครงสร้างหลักเดินรอยเชื่อมเต็ม ยกเว้นในส่วนของแปและจันทัน

3.โครงสร้างเหล็กกัลวาไนช์ ทาสี และ หลังคา ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

4.กรณีความยาวเหล็กไม่เกิน 6 เมตร จะไม่มีการต่อเหล็ก หมดกังวลเรื่องปัญหารอยเชื่อมไม่สวยงาม

5.สีที่ใช้ทาโครงเหล็ก ใช้ MaxZo หรือ เทียบเท่า เป็นสีน้ำมันสำหรับทาเหล็กโดยเฉพาะเพื่อป้องกันสนิม เช็ดล้างออกง่าย

6.ราคานี้รวมเหล็กเสา 2 ต้น เหล็กเสาหนา 2 มม. พร้อมทาสีดำด้านกันสนิม

7.วัสดุมุงหลังคาตามรุ่นที่เลือก

 • วัสดุมุงหลังคาแผ่นโปร่งแสง SCG ลอนเล็ก (ลอนลูกฟูก) รุ่นธรรมนา ความหนา 1 มม. ทุกสี
 • วัสดุมุง SHINKOLITE : หลังคาอะคริลิกโปร่งแสง Heat cut ทุกสี
 • วัสดุมุงหลังคาเมทัลชีท 0.3 มม (ไม่รวมpe)

8.ราคานี้ ถึงหน้างานและค่าบริการติดตั้ง

9.เสาเข็ม, รางน้ำฝน และไม้ระแนง มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ตามแบบที่ท่านต้องการติดสามารถตกลง กับช่างที่หน้างาน


เงื่อนไขการให้บริการ

1.พื้นที่เริ่มต้น 10 ตร.ม. (กรณีพื้นที่ต่ำกว่า 10 ตร.ม. รับทำ แต่คิดค่าบริการขั้นต่ำ ตามราคาพื้นที่ 10 ตร.ม.)

2.ราคาที่แสดงแต่ละรุ่น เป็นราคารวมค่าสินค้า และบริการติดตั้ง สำหรับพื้นที่ 10 ตร.ม.แรก ตร.ม.ถัดไป ราคาตามที่กำหนดแต่ละแบบ และเป็นราคาที่ยังไม่รวมส่วนลด

3.พื้นที่ให้บริการติดตั้งเฉพาะในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล : กรุงเทพฯ สมุทรปราการ นครปฐม ภาคตะวันออก : ชลบุรี ระยอง , ภาคตะวันตก : ราชบุรี เพชรบุรี กาญจนบุรี

4.ค่าสำรวจ 2,000 บาท เพื่อนัดคิวช่าง เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับเพื่อยืนยัน สามารถใช้เป็นส่วนลดค่าสินค้าพร้อมบริการติดตั้งได้ 

5.สินค้าและบริการ ดูแล ให้บริการ และประรับประกันงานโดยทีมงาน CON.X

6.บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือคืนสินค้า

7.บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


ขอบเขตและเงื่อนไขการรับประกัน

1.ระยะเวลารับประกันเริ่มนับตั้งแต่วันส่งมอบงานเป็นระยะเวลา 180 วัน

2.ระยะเวลารับประกันรั่วซึม นับตั้งแต่วันส่งมอบงานเป็นระยะเวลา 1 ปี (เฉพาะรุ่น ECONOMY 3 เดือน) โดยรับประกันความเสียหายที่เกิดจากการติดตั้งและตัวสินค้าเท่านั้น

3.รับประกันแผ่นหลังคาอะคริลิค SHINKOLITE 10 ปี วัสดุอื่นตามมาตรฐานของผู้ผลิตสินค้า

4.CON.X จะรับผิดชอบการซ่อมงานหลังคาโรงรถและกันสาดในส่วนที่เสียหายตามคำวินิจฉัยจากเจ้าหน้าที่ของคิวช่างเท่านั้น

5.รับประกันงานหลังคาโรงรถและกันสาด ตามรายละเอียดชื่อและที่อยู่ลูกค้า ที่ระบุในใบรับประกันนี้เท่านั้น

6.การแก้ไข ดัดแปลง ต่อเติม หรือซ่อมแซมส่วนหนึ่งส่วนใดของงานหลังคาโรงรถและกันสาดภายหลังจากการส่งมอบงานต้องแจ้งและ/หรือส่งแบบให้บริษัทอนุมัติก่อน มิฉะนั้นจะถือว่าการรับประกันสิ้นสุดลงทันที

7.เมื่อเกิดความชำรุดบกพร่องภายในอายุการรับประกันแล้วลูกค้าต้องรีบแจ้ง CON.X โทร.084-700-5785 ภายใน 7 วัน นับแต่วันพบเหตุชำรุดบกพร่องดังกล่าวเพื่อทางบริษัทจะได้จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบ และหากมีข้อวินิจฉันสรุปว่าเป็นความเสียหายตามการใช้งานปกติ หรือเป็นความชำรุดบกพร่องที่เกิดจากงานติดตั้งของCON.X แล้ว CON.X จะดำเนินการซ่อมแซมตามขอบเขตและเงื่อนไขของใบรับประกันที่กล่าวไปข้างต้น

8.CON.X จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายการซ่อมแซมแก้ไขที่เกิดจากความผิดของทาง CON.X ทั้งนี้ ไม่เกินวงเงินค่าบริการตามที่เรียกเก็บในใบเสนอราคา โดยมีเงื่อนไขดังนี

      8.1) ค่าดำเนินการซ่อมแก้ไขทั้งหมด โดยทาง CON.X หรือตัวแทนที่ CON.X จัดหาเป็นผู้ดำเนินการ

      8.2) กรณีความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสินค้าและ CON.X ไม่สามารถจัดหาสินค้าที่รุ่นและยี่ห้อเดิม

     CON.X จะชดเชยสินค้าที่รุ่นและยี่ห้อใกล้เคียงในมูลค่าที่ไม่สูงกว่า

9.หากพิสูจน์ทราบได้ว่า ความเสียหายทั้งหลายที่เกิดขึ้น ไม่ได้เกิดจากทางบริษัทแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น

10.การแก้ไข ดัดแปลง ต่อเติม ซ่อมแซม หรือดำเนินการใดๆ โดยทาง CON.X ไม่ถืิอเป็นการขยายระยะเวลารับประกัน


ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับประกันในกรณีต่อไปนี้

1.ความเสียหายจากภัยธรรมชาติเช่น พายุ แผ่นดินไหว แผ่นดินทรุด ฯลฯ, อุบัติเหตุ, ไฟไหม้ หรือปัจจัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุม หรือการเจริญเติบโตของต้นไม้ หรือแมลง หรือแตกร้าว, การทรุดตัวของอาคาร หรือการสั่นสะเทือนจากการต่อเติมอาคาร

2.ความเสียหายจากการใช้งานหลังคาโรงจอดรถและกันสาด ผิดประเภทหรือไม่เป็นไปตามปกติทั่วไป หรือการแก้ไข, ดัดแปลง, ต่อเติม, ที่มิได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์หรือคำแนะนำของบริษัท

3.ความเสียหายอันเกิดจากการกระทำใดๆ โดยบุคคลอื่นที่มิใช่ทีมของคิวช่าง อันส่งผลกระทบทำให้เกิดความเสียหายต่องานหลังคาโรงรถและกันสาด ที่ทีมคิวช่างได้ดำเนินการ

4.ความเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลา ความสกปรกจากการใช้งานปกติ เช่น การเปลี่ยนของสภาพสี เป็นต้น

5.ความเสียหายอันเกิดจากการไม่ดูแลรักษาหรือไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำของบริษัท