ค่าสำรวจหน้างานสินค้า Active Airflow Systemเงื่อนไขการให้บริการ

* ราคาสินค้าที่แสดงเป็นราคาสินค้าที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ตามพื้นที่การจัดส่งปลายทางที่ท่านเลือก โดยค่าขนส่งจะคำนวณตามพื้นที่และจะแสดงเมื่อท่าน Checkout

* หากขึ้นสินค้าไม่มีใน stock สามารถเลือก “ขอใบเสนอราคา” เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

* กรณีขอใบเสนอราคา วันจัดส่งสินค้าจะเป็นไปตามการนัดหมายกับท่าน


ชำระค่าสำรวจหน้างาน 1,000 บาท เพื่อนัดคิวช่าง

เมื่อชำระแล้ว เจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อกลับเพื่อยืนยันวันสำรวจหน้างาน

*พื้นที่บริการทั่วประเทศ ยกเว้น จ.ปัตตานี, จ.ยะลา, จ.นราธิวาส*

กระบวนการขาย

 1. ลูกค้าชำระค่าสำรวจหน้างาน 1,000 บาท 
 2. SCG จะส่งเจ้าหน้าที่เข้าสำรวจหน้างาน เพื่อดูตำแหน่งติดตั้งอุปกรณ์ 
 3. SCG ถอดแบบและจัดทำใบเสนอราคา ให้ลูกค้าพิจารณา
 4. ลูกค้าชำระค่าสินค้า 100% ก่อนติดตั้ง (สามารถแบ่งจ่ายได้)
 5. สามารถนำค่าสำรวจหน้างานมาหัก เป็นส่วนลดได้ เมื่อติดตั้งสินค้า
 6. SCG เข้าติดตั้ง และส่งมอบระบบ

ข้อกำหนดการติดตั้ง

 • สามารถติดตั้งได้ทั่วประเทศ ยกเว้น จ.ปัตตานี, จ.ยะลา, จ.นราธิวาส
 • สามารถติดตั้งได้กับประเภท บ้านเดี่ยว (สร้างเอง,โครงการ) ,บ้านแฝด (โครงการที่หลังคา และผนังแยกจากกัน) 
 • สามารถติดตั้งได้กับบ้าน ที่มุงด้วยกระเบื้องหลังคา SCG ในรุ่นที่กำหนดไว้ ได้แก่
 • ประเภท Concrete หลังคาคอนกรีต SCG , Prestige, Neustile Modern ยกเว้นรุ่น Timber และ Oreintal
 • ประเภท Ceramic (Excella, Celica) สำหรับ Excella Grace และ Celieca สามารถติดตั้ง SRTV ได้ แต่จะไม่สามารถติด Solar ร่วมในระบบได้
 • ประเภท หลังคาเหล็ก SCG รุ่น Zilence Kool (SSR 760) ลอน SSR 760 เท่านั้น
 • ฝ้าภายในต้องเป็นฝ้าตรง, มีช่อง service ทำงานใต้ฝ้าได้, วัสดุไม่เป็นไม้
 • สามารถติดตั้งได้กับบ้าน ที่ก่อผนังด้วยอิฐมอญ,อิฐแดง,อิฐมวลเบา,พรีแคส (ลูกค้าเป็นผู้เตรียมช่องสำหรับติดตั้ง Grille เอง ให้มีช่องระบาย)
 • ลูกค้าที่สนใจใช้บริการ สามารถส่งแบบสถาปัตย์กลับมา เพื่อพิจารณาว่าสามารถมารถติดตั้งได้หรือไม่
 • ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับเพื่อแจ้งข้อมูลให้ทราบ
 • กรณีที่สำรวจหน้างานแล้วพบว่าหลังคารั่ว จะแนะนำให้ดำเนินการซ่อมรั่วโดย SCG หรือ
 • กรณีต้องการซ่อมรั่วเองจะต้องมีตรวจสอบโดยทาง SCG อีกครั้ง  

Active AIRflow™ System นวัตกรรมเพื่อบ้านเย็น อยู่สบายในทุกช่วงเวลา

ด้วยวิถีชีวิตของคนในปัจจุบันที่ต้องออกไปทำงานนอกบ้าน บ้านจะถูกปิดไว้ทั้งวัน ซึ่งบ้านปกติโดยทั่วไปจะไม่มีการระบายอากาศออก

เกิดการสะสมความร้อน เมื่อกลับมาบ้านในช่วงเย็นจึงรู้สึกร้อนอบอ้าว โดยเฉพาะพื้นที่ชั้น 2 ซึ่งอยู่ใต้โถงหลังคาจะร้อนอบอ้าวมากเป็นพิเศษ

Active AIRflow™ System ถูกสร้างขึ้นเพื่อสร้างกลไกการระบายอากาศ ทำให้ไม่ร้อนอบอ้าวเพราะมีการระบายอากาศตลอดเวลาจึงช่วยสร้างสภาวะอยู่สบายในการพักอาศัย

ทำไมต้องระบบ Active AIRflow™ System

Active AIRflow™ System เป็นกลไกถ่ายเทอากาศ และการระบายความร้อนออกจากตัวบ้านและโถงหลังคาเร่งกระบวนการทางธรรมชาติสร้างคุณภาพอากาศที่ดี และความสบายในการอยู่อาศัย

· อยู่สบายไม่อบอ้าว ด้วยการระบายความร้อนออกจากบ้านตลอดเวลา

· ประหยัดไฟ และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องปรับอากาศทำให้เย็นเร็วขึ้น

· สร้างคุณภาพอากาศที่ดีภายในบ้าน จากการถ่ายเทอากาศใหม่ให้บ้านอย่างสม่ำเสมอ

· หมดกังวล ด้วยเทคโนโลยีระบบหลังคาจาก SCG มั่นใจได้ว่าหลังคาไม่รั่วซึม

วิธีการทำงานของระบบ Active AIRflow™ System

1. ระบบจะดึงอากาศเย็นจากภายนอกผ่านช่อง Intake Air Grille เข้ามาดันอากาศเก่า

ภายในตัวบ้าน

2. โดยผ่านทางฝ้าเพดาน และโถงใต้หลังคา เพื่อดันออกทางปล่องบริเวณใกล้สันหลังคา

3. กลไกดังกล่าวจะช่วยลดอุณหภูมิชั้นโถงหลังคา และชั้นอยู่อาศัยให้ลดลงได้ โดยกลไก

ทั้งหมดจะทำงานอัตโนมัติ