บริการติดตั้งแอร์โดย CON.X | Nexter Shop

บริการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

ติดตั้งแอร์ติดผนัง

ช่างติดตั้งแอร์

รับติดตั้งแอร์ทุกขนาด

จุดเด่นของการบริการ

ตรงต่อเวลา ปลอดภัย ใส่ใจความสะอาด

    ด้วยการให้บริการตรงต่อเวลาที่นัดหมาย ยืนยันนัดหมายล่วงหน้า 1 วัน

    แต่งกายสุภาพ ใส่ชุดยูนิฟอร์มตามมาตรฐานของ CON.X พร้อมดูแลความ

    สะอาดของการบริการ

มั่นใจชัวร์ ด้วยการรับประกัน ให้คำแนะนำฟรี ด้วยการแนะนำการใช้งานเบื้องต้น คำแนะนำกรณีแอร์รั่ว/เสีย พร้อมรับประกันงานติดตั้ง 365 วันตามเงื่อนไข

พื้นที่บริการ : กรุงเทพฯ และปริมณฑล (จ.ปทุมธานี จ.นนทบุรี จ.สมุทรปราการ)

เงื่อนไขการบริการ

  1. ราคาดังกล่าว ตามการบริการมาตรฐานโดยใช้อุปกรณ์ดังนี้ ท่อน้ำยายาว 4 เมตร ,รางครอบท่อพร้อมอุปกรณ์, เดินสายไฟยาว10 เมตร, ขาแขวนคอยด์ร้อน , ขายางรองคอยด์ร้อน , เบรคเกอร์20 แอมป์ ( สำหรับไฟ 220 v.)จำนวน 1 ชุด , ท่อน้ำทิ้งยาว 4 เมตร หากมีการใช้อุปกรณ์,เพิ่มเติมคิดราคาตามขนาดของ BTU : 9000-12000 BTU คิดราคาเพิ่ม 500 บาท, 12001-18000 BTU คิดราคาเพิ่ม 600 บาท, 22000-24000 BTU คิดราคาเพิ่ม 500 บาท,
  2. ราคาดังกล่าวรวมค่าเดินทางของผู้ให้บริการฯเรียบร้อยแล้ว
  3. บริษัทไม่รับผิดชอบต่อการสูญหาย ลูกค้าต้องไม่ทิ้งทรัพย์สินมีค่า เช่น เงินสด, เครื่องประดับ ไว้ในพื้นที่ 


เงื่อนไขการรับประกัน แบ่งออกเป็น 2 ส่วน

1. การรับประกันติดตั้ง

• CON.X จะรับประทันการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ เป็นวลา 365 วัน ดังนี้ การติดตั้งคอยด์เย็น , ระบบน้ำยาแอร์, ระบบไฟ,การเดินท่อน้ำทิ้ง, การติดตั้งคอมเพรสเซอร์ และ การติดตั้งอุปกรณ์เสริม เช่น รางครอบท่อ และ ขาแขวน

• CON.X จะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆก็ตาม เนื่องมาจากการ สึกกร่อน ขึ้นสนิม หรือ ภัยจากสัตว์หรือแมลงกัดแทะ และ รวมถึงส่วนประกอบใดๆ ในเครื่องปรับอากาศถูกดัดแปลงหรือเปลี่ยนโดยชิ้นส่วนที่ไม่ได้จำหน่ายหรือ เห็นชอบโดยบริษัท และ ช่อมแชมจากพนักงานของบริษัทฯ หรือ ผู้มอบหมายให้

2. การรับประกันเครื่องปรับอากาศ จากผู้ผลิต

• โดยส่วนมาก ผู้ผลิต จะรับประกันอะไหล่กายในเครื่อง 1 ปี คอมเพรสเซอร์ 5 ปี และ คอยด์เย็น 3 ปี ทั้งนี้ ไม่ได้รวบถึงค่าตรวจเช็ดค่าเคินทางค่าช่อมและค่าอะไหล่อื่นๆ