บริการออกแบบตกแต่งภายใน พร้อมบริการติดตั้ง โดย dooDeco

บริการออกแบบตกแต่งภายในพร้อมบริการติดตั้ง ตั้งแต่สำรวจหน้างานวัดพื้นที่ ออกแบบห้องให้ตรงตามความต้องการโดยดีไซเนอร์ พร้อมประเมินราคาเบื้องต้น ผลิตและติดตั้งโดยทีมงานมืออาชีพ

รายละเอียดการใช้บริการ

พื้นที่ให้บริการ คือ ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

การรับประกันสินค้า 1 ปี

ราคาค่าบริการเริ่มต้นที่ 8,000 บาท / ตร.ม. รับงานทุกขนาด ไม่ขนาดพื้นที่ขั้นต่ำ

---------------------------

 • การชำระค่าบริการ แบ่งเป็น 3 งวด

-งวดที่ 1 ชำระ 10% เมื่อเซ็นสัญญาเริ่มงาน

-งวดที่ 2 ชำระ 50% เมื่อลูกค้าเห็นชอบกับงานออกแบบ เพื่อดำเนินการผลิตสินค้า 

-งวดที่ 3 ชำระ 40% เมื่อการผลิตสินค้าใกล้เสร็จสิ้น และก่อนที่จะเข้าติดตั้ง

--------------------------

 • ก่อนการติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ dooDeco จะดำเนินการตรวจสอบสภาพพื้นที่การติดตั้ง หรือทรัพย์สินอื่นๆ ของลูกค้า กรณีพบว่าพื้นที่มีการชารุดหรือเสียหายอยู่ก่อนแล้ว จะแจ้งให้ลูกค้ารับทราบรายละเอียดดังกล่าวก่อนดำเนินการติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ต่อไป
 • กรณีที่พักอาศัยของลูกค้าเป็นโครงการคอนโดมิเนียมหรือโครงการหมู่บ้านจัดสรร ทางลูกค้าเป็นผู้ประสานกับทางโครงการและได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนถึงกำหนดวันติดตั้ง ทาง dooDeco ยินดีร่วมดำเนินการจัดส่งเอกสารต่างๆ ตามกฏระเบียบและข้อบังคับของทางโครงการ โดยลูกค้าดำเนินการชำระค่าใช้จ่าย ดังต่อไปนี้

-ค่าขนส่งและติดตั้งรอบถัดไป กรณีมีเหตุขัดข้องที่ไม่สามารถติดตั้งสินค้าตามวันเวลาที่นัดหมาย โดยสาเหตุมิได้เกิดจากทางบริษัทฯ

-ค่ามัดจำเกี่ยวกับสถานที่ ค่าบริการ และค่าดำเนินการอื่นๆ จากการเรียกเก็บของทางโครงการ

หมายเหตุ : ลูกค้าต้องเป็นผู้ดำเนินการขนย้ายทรัพย์สินที่มีค่าและสิ่งของที่แตกหักง่าย

: การชำระค่าใช้จ่าย สามารถจ่ายได้โดยตรงกับทางการชำระเงินของ dooDeco

เงื่อนไขโปรโมชั่น

โปรโมชั่น เริ่มวันนี้ -2 ก.ค. 63

ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิประโยชน์พิเศษผ่าน Nextershop.com

 • ค่าสำรวจหน้างาน มูลค่า 1,000 บาท (จากปกติ 2,000 บาท)
 • ออกแบบ + ประเมินราคา
 • สามารถปรึกษาดีไซเนอร์ก่อนออกแบบได้ฟรี ไม่มีงบประมาณขั้นต่ำ 
 • มีผู้จัดการโครงการควบคุมงานให้ฟรีตั้งแต่เริ่มต้นจนส่งมอบงาน


ฟรี ชุดของขวัญ Premium Set มูลค่า 940 บาท

เมื่อมัดจำค่าวัดพื้นที่ 1,000 บาท

 • Index Umberllaa
 • Younique Bag
 • ของสมนาคุณไม่สามารถเปลี่ยนหรือแลกเป็นเงินสดได้
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงของสมนาคุณหรือรายการส่งเสริมการขายโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


พิเศษ!! ลดทันที สูงสุด 15%

 • ส่วนลด 10% เมื่อสั่งผลิตพร้อมชำระเงิน
 • ส่วนลด 15% เมื่อสั่งผลิตพร้อมชำระเงินตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไปให้บริการพื้นที่ กรุงเทพ และ ปริมณฑล

เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

ผลงานของเรา "โครงการบ้างอิงรัก"

ผลงานของเรา "คอนโด Regent บางซ่อน"