บริการล้างเครื่องปรับอากาศ โดย Helpdee

  • ผู้ให้บริการผ่านการอบรมความรู้ด้านการทำงานตามมาตรฐาน ผ่านการตรวจประวัติอาชญากรรม และมีหัวหน้าผู้ควบคุมงานที่สามารถมั่นใจในความปลอดภัย และมีการดูแลหลังการขาย
  • ราคานี้รวมค่าเดินทางเรียบร้อยแล้ว
  • กรณีที่งานบริการจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์หรือวัสดุอื่นเพิ่ม ลูกค้าจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม  

ขั้นตอนการบริการงานล้างแอร์

  • คลุมผ้าบริเวณรอบ ๆที่จะล้างแอร์ เพื่อป้องกันการเสียหายต่อทรัพย์สินของลูกค้า
  • ล้างทำความสะอาดฟิลเตอร์
  • ใช้ผ้าคลุมถาดรางน้าทิ้งและฉีดล้างแผงคอยล์เย็น
  • ฉีดล้างแผงคอยล์ร้อนด้านนอก
  • ใช้โบวเวอร์เป่าทำความสะอาด

เงื่อนไขและการรับประกัน

  • รับประกันเป็นระยะเวลาประมาณ 1 สัปดาห์ 
  • บริษัทไม่รับผิดชอบต่อการสูญหาย ลูกค้าต้องไม่ทิ้งทรัพย์สินมีค่า เช่น เงินสด, เครื่องประดับ ไว้ในพื้นที่