บริการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ โดย Helpdee

รายละเอียดค่าบริการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

  • ราคาดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรณีใช้อุปกรณ์ติดตั้งนอกมาตรฐาน  
  • ราคานี้รวมค่าเดินทางเรียบร้อยแล้ว 
  • ผู้ให้บริการผ่านการอบรมความรู้ด้านการทำงานตามมาตรฐาน ผ่านการตรวจประวัติอาชญากรรม และมีหัวหน้าผู้ควบคุมงานที่สามารถมั่นใจในความปลอดภัย และมีการดูแลหลังการขาย
  • รับประกันงานติดตั้ง 1 เดือน
  • พื้นที่ให้บริการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ คือ กรุงเทพ, นนทบุรี, ปทุมธานี, สมุทรปราการ

** บริษัทไม่รับผิดชอบต่อการสูญหาย ลูกค้าต้องไม่ทิ้งทรัพย์สินมีค่า เช่น เงินสด, เครื่องประดับ ไว้ในพื้นที่ **