บริการกำจัดเชื้อแบคทีเรียและไวรัส บ้าน คอนโดมิเนียม และสำนักงาน จาก Helpdee

 • ราคาข้างต้นรวมอุปกรณ์ทำความสะอาด น้ำยาทำความสะอาด และค่าเดินทางเรียบร้อยแล้ว
 • ผู้ให้บริการผ่านการอบรมความรู้ด้านการทำงานตามมาตรฐาน ผ่านการตรวจประวัติอาชญากรรม และมีหัวหน้าผู้ควบคุมงานที่สามารถมั่นใจในความปลอดภัย และมีการดูแลหลังการขาย

การเตรียมพื้นที่สำหรับการฆ่าเชื้อ

 • ทางผู้รับบริการควรเก็บสิ่งของที่ไม่จำเป็น และอาหารต่างๆ ขนมคบเขี้ยว ภาชนะบรรจุอาหารให้อยู่ ในสถานที่มิดชิด หรือมีสิ่งปกคลุม
 • เตรียมพื้นที่โดยการคลุมอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ภาชนะใส่อาหาร ฯลฯ
 •  ขณะฉีดพ่นให้นำคนและสัตว์เลี้ยงออกจากพื้นที่บริการพ่นฆ่าเชื้อ
 • หลังทำการพ่นฆ่าเชื้อ ปิดประตู หน้าต่าง อย่างน้อ ย 60 นาที เพื่อให้น้ำยาสามารถออกฤทธิ์ได้อย่างเต็มที่
 • เปิดประตู หน้าต่าง เพื่อทำการระบายกลิ่นอย่างน้อย 2 ชั่วโมงก่อนทำงานตามปกติ

พื้นที่ที่ครอบคลุมในการทำความสะอาด

 • พื้นผิวต่าง ๆ ภายในบ้าน
 • อุปกรณ์และเฟอร์นิเจอร์ที่ลูกค้าอยากให้ฉีดพ่นเพิ่มเติม เช่น ของเล่นเด็ก 

เงื่อนไขและการรับประกัน

 • รับประกันความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อทรัพย์สินจากการทำพ่นกำจัดเชื้อแบคทีเรียและไวรัสตามจริงในวงเงิน 2,000 บาท
 • ประกันไม่ครอบคลุมเรื่องทรัพย์สินสูญหาย และบริษัทไม่รับผิดชอบต่อการสูญหาย ลูกค้าต้องไม่ทิ้งทรัพย์สินมีค่า เช่น เงินสด, เครื่องประดับ ไว้ในพื้นที่