บริการทำความสะอาดบ้าน คอนโมิเนียม และสำนักงาน จาก Helpdee

บริการทำความสะอาด จาก Helpdee

ทำความสะอาดภายในบ้านและคอนโดมิเนียม

ทำความสะอาดภายในสำนักงาน

รายละเอียดราคาและขนาดของพื้นที่การให้บริการ

พื้นที่ที่ครอบคลุมในการทำความสะอาด

  • งานทำความสะอาดพื้น
  • งานทำความสะอาดเฟอร์นิเจอร์
  • งานกระจกและหน้าต่าง
  • งานขนทิ้งขยะ
  • ปรับกลิ่นอากาศ
  • งานทำความสะอาดห้องนํ้าและสุขภัณฑ์

หมายเหตุ : ผู้ใช้บริการต้องเตรียมอุปกรณ์ทำความสะอาด พร้อมกับน้ำยาทำความสะอาด เช่น เครื่องดูดฝุ่น   ไม้ม้อบ ผ้าไมโคร แปรงจัด แผ่นขัด น้ำยาทำความสะอาด ที่เช็ดกระจก เป็นต้น

เงื่อนไขและการรับประกัน

รับประกันความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อทรัพย์สินจากการทำความสะอาดตามจริงในวงเงิน 2,000 บาท

 ** ประกันไม่ครอบคลุมเรื่องทรัพย์สินสูญหาย และบริษัทไม่รับผิดชอบต่อการสูญหาย ลูกค้าต้องไม่ทิ้งทรัพย์สินมีค่า เช่น เงินสด, เครื่องประดับ ไว้ในพื้นที่

พื้นที่ให้บริการ คือ กรุงเทพ, นนทบุรี, ปทุมธานี, สมุทรปราการ