บริการพ่นฆ่าเชื้อ

พ่นฆ่าเชื้อภายในคอนโดมิเนียม พื้นที่ไม่เกิน 80 ตารางเมตร

ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อผ่านการทดสอบคุณภาพจากสถาบันชั้นนำ อาทิเช่น กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

กำจัดเชื้อไวรัส แบคทีเรีย รา ภายในเวลาอันรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

มีการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้ออย่างถูกวิธีโดยเจ้าหน้าที่มืออาชีพ

ปลอดภัยต่อคน สัตว์และสิ่งแวดล้อม

ราคาปกติ 3,200 บาท/ครั้ง

พิเศษ ❗❗ราคาค่าบริการ 2,500 บาท/ครั้ง

รายละเอียดบริการพ่นฆ่าเชื้อ คอนโด พื้นที่ไม่เกิน 80 ตารางเมตร

บริการพ่นฆ่าเชื้อ ด้วยผลิตภัณฑ์สกัดสารจากธรรมชาติ สามารถฆ่าเชื้อไวรัส เชื้อรา และเชื้อแบคทีเรียได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความปลอดภัยต่อคน สัตว์และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีประสิทธิภาพในการขจัดกลิ่นที่เกิดจากเชื้อโรคและอินทรีย์สาร

 • ผู้ให้บริการเข้าทำงาน 2 คน สวมชุดป้องกัน พร้อมอุปกรณ์ป้องกันครบถ้วน
 • ระยะเวลาพ่น 30 นาที (พื้นที่ไม่เกิน 80 ตร.ม.)
 • หลังพ่นฆ่าเชื้อ ควรปิดห้องไว้ประมาณ 1 ชั่วโมง จึงสามารถเข้าอยู่ได้ตามปกติ
 • ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ BESCON P-A ผ่านการทดสอบและรับรองคุณภาพจาก German Society for Hygiene and Microbiology (DGHM) และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 
 • ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อไม่มีฤทิธิ์กัดกร่อน กัดสี จึงไม่ส่งผลต่อเฟอร์นิเจอร์ และวัสดุภายในบ้าน
 • ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อกลิ่นไม่แรง ไม่มีสารตกค้าง ไม่เป็นอันตรายต่อผู้เข้าอยู่

พ่นฆ่าเชื้อภายในบ้าน พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร

ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อผ่านการทดสอบคุณภาพจากสถาบันชั้นนำ อาทิเช่น กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

กำจัดเชื้อไวรัส แบคทีเรีย รา ภายในเวลาอันรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

มีการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้ออย่างถูกวิธีโดยเจ้าหน้าที่มืออาชีพ

ปลอดภัยต่อคน สัตว์และสิ่งแวดล้อม

ราคาปกติ 4,500 บาท/ครั้ง

พิเศษ❗❗ราคาค่าบริการ 3,500 บาท/ครั้ง

รายละเอียดบริการพ่นฆ่าเชื้อ บ้าน พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร

บริการพ่นฆ่าเชื้อโรค ด้วยน้ำยาสกัดสารจากธรรมชาติ สามารถฆ่าเชื้อไวรัส เชื้อรา และเชื้อแบคทีเรียได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความปลอดภัยต่อคน สัตว์และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีประสิทธิภาพในการขจัดกลิ่นที่เกิดจากเชื้อโรคและอินทรีย์สาร

 • ผู้ให้บริการเข้าทำงาน 2 คน สวมชุดป้องกัน พร้อมอุปกรณ์ป้องกันครบถ้วน
 • ระยะเวลาพ่น 1 ชั่วโมง (พื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม.)
 • หลังพ่นฆ่าเชื้อ ควรปิดห้องไว้ประมาณ 1 ชั่วโมง จึงสามารถเข้าอยู่ได้ตามปกติ
 • ใช้น้ำยาฆ่าเชื้อ BESCON P-A ผ่านการทดสอบและรับรองคุณภาพจาก German Society for Hygiene and Microbiology (DGHM) และ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 
 • น้ำยาฆ่าเชื้อไม่มีฤทิธิ์กัดกร่อน กัดสี จึงไม่ส่งผลต่อเฟอร์นิเจอร์ และวัสดุภายในบ้าน
 • น้ำยาฆ่าเชื้อกลิ่นไม่แรง ไม่มีสารตกค้าง ไม่เป็นอันตรายต่อผู้เข้าอยู่

พ่นฆ่าเชื้อภายในอาคาร พื้นที่ตั้งแต่ 200 ตารางเมตร ขึ้นไป

ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อผ่านการทดสอบคุณภาพจากสถาบันชั้นนำ อาทิเช่น กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

กำจัดเชื้อไวรัส แบคทีเรีย รา ภายในเวลาอันรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

มีการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้ออย่างถูกวิธีโดยเจ้าหน้าที่มืออาชีพ

ปลอดภัยต่อคน สัตว์และสิ่งแวดล้อม

ราคาปกติ 22 บาท/ตารางเมตร

พิเศษ❗❗ราคาค่าบริการ 17 บาท/ตารางเมตร

รายละเอียดบริการพ่นฆ่าเชื้อ อาคาร พื้นที่ตั้งแต่ 200 ตารางเมตร ขึ้นไป

บริการพ่นฆ่าเชื้อโรค ด้วยน้ำยาสกัดสารจากธรรมชาติ สามารถฆ่าเชื้อไวรัส เชื้อรา และเชื้อแบคทีเรียได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความปลอดภัยต่อคน สัตว์และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีประสิทธิภาพในการขจัดกลิ่นที่เกิดจากเชื้อโรคและอินทรีย์สาร

 • ผู้ให้บริการเข้าทำงานเป็นทีม ทีมละ 2 คน สวมชุดป้องกัน พร้อมอุปกรณ์ป้องกันครบถ้วน
 • กรณีที่พื้นที่มากกว่า 200 ตร.ม. จะมีทีมงานเข้าให้บริการประมาณ 2-3 ทีม ขึ้นอยู่กับพื้นที่หน้างาน
 • หลังพ่นฆ่าเชื้อ ควรปิดห้องไว้ประมาณ 1 ชั่วโมง จึงสามารถเข้าอยู่ได้ตามปกติ
 • ใช้น้ำยาฆ่าเชื้อ BESCON P-A ผ่านการทดสอบและรับรองคุณภาพจาก German Society for Hygiene and Microbiology (DGHM) และ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 
 • น้ำยาฆ่าเชื้อไม่มีฤทิธิ์กัดกร่อน กัดสี จึงไม่ส่งผลต่อเฟอร์นิเจอร์ และวัสดุภายในบ้าน
 • น้ำยาฆ่าเชื้อกลิ่นไม่แรง ไม่มีสารตกค้าง ไม่เป็นอันตรายต่อผู้เข้าอยู่
ขั้นตอนการให้บริการ และ รายละเอียดผลิตภัณฑ์พ่นฆ่าเชื้อ

ขั้นตอนการให้บริการ

การเตรียมสถานที่ก่อนเข้ารับบริการ : จัดเก็บอาหาร แก้วน้ำ จาน ชาม และสิ่งของที่ทางลูกค้าไม่ต้องการให้โดนน้ำยาฆ่าเชื้อโรค

ระหว่างให้บริการ : ทางทีมงานจะพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคขึ้นบนอากาศ เพื่อให้ละอองน้ำยาตกปกคลุมทุกจุดที่มีเชื้อโรค จุดเสี่ยง จุดมุมอับ จุดที่แสงเข้าไม่ถึง รวมถึงลูกบิดประตู หน้าต่าง เครื่องใช้ต่างๆ 

หลังให้บริการ : ลูกค้าสามารถเข้าอยู่ได้ตามปกติ หลังการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ประมาณ 1 ชั่วโมง

**หมายเหตุ : หลังการให้บริการ หากลูกค้ามีการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของแอลกฮอลความเข้มข้นสูงมาเช็ด, ถู กับเฟอร์นิเจอร์หรือพื้นห้อง ในบริเวณที่มีการพ่นยาฆ่าเชื้อ อาจส่งผลกับการทำงานของยาฆ่าเชื้อ ซึ่งจะทำให้มีประสิทธิภาพลดลงจากปกติ

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ Bescon P-A (เบสคอน พี-เอ)

เบสคอน พี-เอ คือ สารละลายที่มีคุณสมบัติใช้ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย รา และไวรัส ที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ หรือส่วนผสมของน้ำหอม ใช้ฆ่าเชื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งขจัดกลิ่นเหม็นอับได้ที่ต้นเหตุ เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี สะอาด และถูกอนามัย (ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการอาหารและยา เลขที่ วอส.771/2546) 

ประสิทธิภาพของเบสคอน พี-เอ 

ผลการทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อเบสคอน พี-เอ ของสถาบันต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 • German Society for Hygiene and Microbiology (DGHM) ประเทศเยอรมัน
 • Institute of Hygiene, College of Veterinary Science, Hannover ประเทศเยอรมัน
 • ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 

ชื่อและอัตราส่วนของสารสำคัญ

Alkyl amino acetic acid, Alkyl amines 0.18% w/w 

อัตราการใช้ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ Bescon P-A

การพ่นฆ่าเชื้อ ด้วยเครื่องพ่นฝอยละเอียด ยูแอลวี (ULV = Ultra low volume) เป็นเครื่องพ่นซึ่งใช้กระแสลมที่มีความเร็วสูง ประมาณ 720 กิโลเมตร/ชั่วโมง เป่าผ่านรูพ่นให้ฟุ้งกระจายเป็นละอองขนาดเล็กไปในอากาศ ขนาดละออง เล็กกว่า 50 ไมโครเมตร ครอบคลุมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 30 ละอองต่อ 1 ตารางเซนติเมตร โดยใช้ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อเบสคอน พี-เอ 10 ซีซีต่อปริมาตรอากาศ 1 ลูกบาศก์เมตร ทิ้งไว้อย่างน้อย 30 นาที ก่อนเข้าใช้พื้นที่ 

สถาบันโรคผิวหนัง ได้ทำการทดสอบน้ำยาฆ่าเชื้อ S-CON green ผลิตภัณฑ์อีกชนิดหนึ่งซึ่งบริษัท ไทยไบโอคอน จำกัด ได้ผลิตขึ้น และมีส่วนผสมสำคัญ คือ Alkiyl Amino Acetic Acids / Alkyl amines 0.18% w/w เช่นเดียวกับ Bescon P-A (เบสคอน พี-เอ) ทุกประการ การทดสอบครั้งนี้ เพื่อเปรียบเทียบการใช้ภายในห้องปฏิบัติการต่อการเจริญเติบโตของเชื้อราและเชื้อแบคทีเรีย โดยการเพาะเชื้อในจานเพาะเลี้ยงเชื้อก่อน จากการใช้น้ำยาเพียงวันละ 1 ครั้ง พร้อมเก็บตัวอย่างเชื้อโรคในอากาศด้วยจานเพาะเชื้อทุกวัน พบว่าการใช้ต่อเนื่องวันละครั้งติดต่อกัน 4 วัน จะไม่พบเชื้อโรคเจริญเติบโตในจานเพาะเชื้อเลยไม่น้อยกว่า 7 วัน ดังนั้น จึงควรใช้น้ำยาเบสคอน พี-เอ พ่นในห้องวันละ 1 ครั้ง ติดต่อกันเป็นเวลา 4 วัน แล้วใช้น้ำยาเบสคอน พี-เอ ซ้ำทุก 7 วัน จะทำให้ห้องปลอดเชื้อตลอดไป 


📍พื้นที่ให้บริการ คือ กรุงเทพ, นนทบุรี, ปทุมธานี และสมุทรปราการ**

Q-Chang ดีอย่างไร?

ตารางปฏิทินนัดหมายบริการ ตามวันที่ลูกค้าสะดวก

มีระบบแจ้งเตือน และติดตามสถานะงาน

ทีมช่างคุณภาพ เรื่องการติดตั้งและงานบริการ

การันตีงานเสร็จ พร้อมรับประกันผลงาน