บริการทาสีหลังคาใหม่ SCG Roof Re-Paint

บริการซ่อมแซม / ทาสีหลังคา  SCG Roof Renovation (Re-Paint) จะมีค่าสำรวจหน้างาน 2,000บาท เพื่อให้ช่างเข้าไปประเมินราคา และปัญหาหลังคา

หลังจากที่สำรวจหน้างานแล้วทีมงานจากSCG Roof Renovation จะสรุปแนวทางการแก้ไขปัญหา พร้อมส่งใบเสนอราคาเพื่อให้เจ้าของบ้านตัดสินใจ และหากเจ้าของบ้านตกลงราคาก็จะเข้าสู่กระบวนการของการเข้าปรับปรุงหลังคา และ ทาสีหลังคาต่อไป

เงื่อนไขการให้บริการ

สำหรับบ้านเดี่ยว เท่านั้น

•ไม่รับงานส่วนต่อเติม

•มีค่าบริการสำรวจหน้างาน 2,000 บาท  โดยจะได้คืนเป็นส่วนลดค่าบริการ เมื่อใช้บริการกับ SCG Roof Renovation

•งานทาสีหลังคา (Roof Repaint)  ให้บริการเฉพาะ  กรุงเทพฯ ปทุมธานี  นนทบุรี  สมุทรปราการ สมุทรสาคร เท่านั้น  

•ต่างจังหวัดรับเฉพาะบริการเปลี่ยนหลังคาทั้งผืน (Re-Roof)  เท่านั้น  ไม่รับงานซ่อมรั่วเฉพาะจุด (Roof Repair) และ ไม่รับบริการทาสีหลังคา

•รับบริการสำหรับหลังคาคอนกรีต ทุกยี่ห้อ ทุกรุ่น ไม่ดรับหลังคา Fibercement และ เซรามิค

•ในกรณีที่หลังคาเดิมเป็นกระเบื้องของแบรนด์อื่นSCG Roof Renovation จะรับเฉพาะงานเปลี่ยนหลังคาทั้งผืน (Re-Roof) เท่านั้น  ไม่รับงานซ่อมรั่วเฉพาะจุด (Roof Repair)