การรับงาน ติดตั้งพื้นภายนอก : สินค้ากลุ่ม Smart Board