งานติดตั้งปั๊มน้ำและถังเก็บน้ำบนดิน

บริการงานติดตั้งปั๊มน้ำและถังเก็บน้ำบนดิน

รับติดตั้งเฉพาะถังเก็บน้ำบนดิน และเดินระบบท่อน้ำประปาตามมาตรฐานที่บริษัทฯ กำหนดไว้เท่านั้น

รับติดตั้งเฉพาะบ้านพักอาศัย ที่ความสูงไม่เกิน 3 ชั้น หรือ 14 ม. จากความสูงจุดวางปั๊มน้ำและถังเก็บน้ำบนดิน

บริการมาตรฐานตามที่กำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น

รายละเอียดอุปกรณ์มาตราฐานในการติดตั้ง ( ในแพ๊กเกจ ) ติดตั้งปั๊มน้ำและถังเก็บน้ำบนดิน

รายละเอียดอุปกรณ์มาตราฐานในการติดตั้ง ( ในแพ๊กเกจ ) ติดตั้งปั๊มน้ำและถังเก็บน้ำบนดิน

ประเภทการติดตั้ง ราคาค่าติดตั้ง                                                                           อุปกรณ์มาตรฐานในการติดตั้ง (ตามแพ๊คเกจ)
    สายดิน THW เบรกเกอร์ HACO + กล่อง ท่อน้ำ PVC ตราช้าง วาวล์ ปิด-เปิด ตราช้าง เช็ควาวล์ ANA
ปั๊มน้ำ + ถังเก็บน้ำ ติดตั้ง 2 ระบบ 1,900 1x1.5 Sq.mm ยาว 4 ม. 16 Amp. 1 ชุด ขนาดยาว 3/4" ยาว 4 ม. ขนาดยาว 3/4" จำนวน 3 ชุด ขนาดยาว 3/4" จำนวน 1 ตัว
ปั๊มน้ำ + ถังเก็บน้ำ ติดตั้ง 3 ระบบ 2,500 1x1.5 Sq.mm ยาว 4 ม. 16 Amp. 1 ชุด ขนาดยาว 3/4" ยาว 4 ม. ขนาดยาว 3/4" จำนวน 4 ชุด ขนาดยาว 3/4" จำนวน 1 ตัว
ปั๊มน้ำ + ถังเก็บน้ำ ติดตั้ง 4 ระบบ 3,200 1x1.5 Sq.mm ยาว 4 ม. 16 Amp. 1 ชุด ขนาดยาว 3/4" ยาว 4 ม. ขนาดยาว 3/4" จำนวน 5 ชุด ขนาดยาว 3/4" จำนวน 1 ตัว