บริการฉาบตกแต่งผนังสไตล์ลอฟท์ (Tiger Loft Wall Solution)

เงื่อนไข

  • บริการฉาบผนังสไตล์ลอฟท์ (Tiger Solution Loftwall) ราคาเริ่มต้น 525 บาทต่อตร.ม.
  • กรณีพื้นที่ไม่ถึง 30 ตร.ม. คิดราคาเหมาที่ 16,000 บาทต่อไซต์งาน
  • บริการติดตั้งเฉพาะเขตพื้นที่ กรุงเทพฯและนนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร
  • ค่าสำรวจหน้างาน 1,000 บาท สามารถใช้เป็นส่วนลดท้ายบิล กรณีชำระค่าบริการติดตั้งเต็มจำนวน
  • ค่าสินค้าและบริการติดตั้งอ้างอิงราคา ระยะเวลา และโปรโมชั่น ตามเงื่อนไขที่ระบุในใบเสนอราคา
  • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า