ไม้พื้นไวนิล ยูนิกซ์ พร้อมบริการติดตั้ง

พื้นไม้ไวนิล ตรายูนิกซ์ ผลิตด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยและทุกขั้นตอนการผลิต ปราศจากกการใช้สารเคมีที่เป็นอันตราย และทำการเคลือบสาร UV เพิ่มความคงทน ไม่ทำให้สีซีดจาง ยืดอายุการใช้งานได้ยาวนาน และมีลวดลายให้ความรู้สึกเปรียบเสมือนไม้จริง ให้ความรู้สึกผิวสัมผัสที่ลงตัว ให้เลือกตามความต้องการในทุกรูปแบบ เหมาะสำหรับ บ้านพักอาศัย อาคารสำนักงาน คอนโดมิเนียม โรงแรม โรงพยาบาล และห้างสรรพสินค้า โดยมีคุณสมบัติที่เป็นจุดเด่น 3 ข้อดังนี้

1.ติดตั้งง่าย สะดวกรวดเร็ว

2.ผิวหน้าทนทาน ต่อรอยขูดขีด แรงกดกระแทก สีไม่ซีดจาง ไม่บวมน้ำ

3.มีลวดลายที่เปรียบเสมือนไม้จริง ตอบสนองทุก Lifestyle ทุกความรู้สึก 

เงื่อนไขการให้บริการ

 • บริษัทเข้าไปสำรวจหน้างานตามนัดหมาย โดยจะมีการถ่ายรูปหน้างานติดตั้ง และวันที่เข้าไปติดตั้งทางเจ้าหน้าที่ขอถ่ายรูปหน้านที่ติดตั้ง และที่กองสินค้า
 • รับติดตั้งไม้พื้นลามิเนตเฉพาะพื้นคอนกรีตหรือพื้นที่กระเบื้อง, หินขัด, หินอ่อนเท่านั้น ที่อยู่ชั้น 2 ขึ้นไปเท่านั้น

           (กรณีพื้นเดิมเป็นไม้พื้นลามิเนตทางบริษัทไม่มีบริการรื้อถอนให้)

 • ราคาดังกล่าวเป็นราคาสินค้าพร้อมบริการติดตั้งเฉพาะพื้นเรียบเท่านั้น หากเป็นพื้นต่างระดับ หรือ บันได ขออนุญาตเสนอราคาให้ทราบอีกครั้งหลังการเข้าสำรวจหน้างาน
 • ราคาที่แสดงข้างต้น เป็นราคาสินค้าและบริการติดตั้ง, ค่าขนส่ง และอุปกรณ์เสริม ไม่รวมบริการอื่นๆ เช่น การเคลื่อนย้ายสิ่งของ การปรับระดับพื้น เป็นต้น เฉพาะการสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ store.scg.com เท่านั้น
 • ค่าสำรวจหน้างาน 1,000 บาท สามารถนำมาหักเป็นส่วนลดคืนได้ กรณีที่ลูกค้าซื้อสินค้าพร้อมบริการติดตั้ง
 • สีของอุปกรณ์เสริม (บัว ตัวจบ) จะเป็นสีที่บริษัทกำหนดให้ตามมาตรฐานของบริษัท SCG โดยสีของอุปกรณ์จะมีเฉดสีที่ใกล้เคียงและเหมาะสมกับสีไม้พื้นมากที่สุด
 • รับบริการติดตั้งพื้นที่ขั้นต่ำตั้งแต่ 25 ตร.ม. ขึ้นไป และให้บริการติดตั้งเฉพาะกรุงเทพฯและปริมณฑลเท่านั้น
 • ใช้เวลาติดตั้ง 1 วัน สำหรับพื้นที่ 50 ตรม
 • หากมีการเข้าเข้าสำรวจหน้างาน ครั้งที่ 2 , 3 หรือต่อไป เนื่องจากหน้างานไม่พร้อม หรือกรณีอื่นๆ ทางบริษัทขอคิดค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพิ่ม 2,000 บาท/ครั้
 • ระดับพื้นต้องมีความเรียบสม่ำเสมอ ต่างระดับไม่เกิน 3 มม. ในรัศมี 1 เมตร
 • การปูไม้พื้นเป็นปูแบบ Random
 • หากเข้าไปสำรวจหน้างานแล้ว หน้างานไม่สามารถติดตั้งได้ ทางบริษัทขออนุญาติไม่รับงานดังกล่าว


เงื่อนไขการรับประกัน

 • รับประกันสินค้าไม้พื้นลามิเนต UNIX รุ่น MD (E2-AC3) เป็นระยะเวลา 10 ปี สำหรับพื้นผิวไม้ โดยรับประกันความทนทานของผิวไม้ต่อรอยขูดขีดจากสภาพการใช้งานปกติ
 • การรับประกันเริ่มจากวันที่มีการส่งมอบสินค้าระหว่างผู้ซื้อกับบริษัทฯ โดยมีหลักฐานการซื้อขายที่สามารถตรวจสอบได้ โดยรับประกันการติดตั้ง 1 ปี
 • กรณีไม้พื้นที่ลูกค้าแจ้งว่าไม้พื้นเสียหาย ทางบริษัทฯ ขออนุญาตเข้าตรวจสอบสถานที่ชารุดเสียหายในเวลาทำการเพื่อประเมินความเสียหายว่าอยู่ภายใต้เงื่อนไขการรับประกันหรือไม่
 • ห้ามติดตั้งไม้พื้นลามิเนต UNIX บริเวณชั้น 1 เนื่องจากอาจมีความชื้นขึ้นมาจากพื้นผิวปูนได้
 • ทางบริษัทฯ ไม่รับประกันความเสียหายจากปลวก จึงขอแนะนาให้ลูกค้ากำจัดปลวกในพื้นที่ที่ติดตั้ง ก่อนการติดตั้งไม้พื้นลามิเนต
 • ทางบริษัทฯ ไม่รับประกันสินค้าที่เกิดจากการใช้งานที่ไม่ถูกวิธี หรือการดูแลรักษาที่ไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนด
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า