บริการติดตั้งห้องน้ำ COTTO

เงื่อนไข

1. ข้อกำหนดในการติดตั้ง

 • ราคาที่แสดงเป็นราคาเฉพาะค่าแรงที่อยู่ในบริการเท่านั้น 
 • ราคาเป็นราคาต่อจุดรวม VAT แล้ว ราคาจุดต่อไปสำหรับบ้านหลังเดียวกันเท่านั้น
 • ราคาไม่รวมอุปกรณ์อื่นๆนอกเหนือจากอุปกรณ์มาตรฐานในบริการ
 • ราคาไม่รวมค่าบริการจอดรถในกรณีที่รถให้บริการของช่างต้องเสียค่าบริการจอดรถเพิ่ม
 • จองคิวบริการล่วงหน้า 3-5 วัน โดยช่างจะเข้าบริการติดตั้งหลังจากสินค้าส่งไปที่หน้างานลูกค้า
 • กรณีติดตั้งไม่ได้ เนื่องจากลูกค้าไม่ได้เตรียมพื้นที่หรือไม่ได้แจ้งเลื่อนก่อนวันนัดหมายล่วงหน้า 2 วัน
 • ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าเดินทางช่างเพิ่มต่อครั้ง


2. ข้อกำหนดอุปกรณ์ติดตั้ง

 • อุปกรณ์มาตรฐานการติดตั้ง บริษัทให้ในส่วนที่ใช้ตามจริงเท่านั้น
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์การส่งมอบอุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้และไม่สามารถแลกเป็นเงินหรือส่วนลด


3. การรับประกันการติดตั้ง

 • รับประกันหลังงานติดตั้ง 30 วัน และรับประกันเฉพาะปัญหาที่เกิดจากการติดตั้งเท่านั้น
 • ขอสงวนสิทธิ์สินค้าที่ติดตั้งแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืน
 • กรณีลูกค้าต้องการให้ย้ายจุดติดตั้งหรือติดตั้งเครื่องเก่าจะคิดค่าแรงเพิ่มตามตารางค่าบริการ
 • บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น ที่เกิดจากการที่

*** ลูกค้าว่าจ้างบุคคลภายนอกให้ทำการติดตั้ง หรือแก้ไขงานติดตั้งของบริษัทฯ

*** ลูกค้าว่าจ้างหรือใช้ช่างติดตั้งของบริษัทฯ ทำงานนอกเหนือจากรายการที่ระบุในใบแจ้งงานโดยไม่ผ่านบริษัทฯ


4. ขอบเขตการบริการ

 • พื้นที่บริการติดตั้งในเขต กรุงเทพฯ ปทุมธานี นนทบุรี และสมุทรปราการ โดยไม่คิดค่าเดินทางเพิ่ม
 • ปทุมธานี เฉพาะพื้นที่อำเภอเมือง, ลำลูกกา, รังสิตและธัญบุรี