Design Connext บริการด้านการออกแบบสำหรับสถาปนิก

บริการช่วยเหลือด้านงานออกแบบ

SMART DRAFTSMAN บริการออกแบบด้วยโปรแกรม AUTOCAD

SMART BOQ บริการจัดทำรายการคำนวณราคาค่าวัสดุก่อสร้างโดยผู้เชี่ยวชาญ ด้าน BOQ

3D PERSPECTIVE บริการขึ้นแบบ 3 มิติ

SMART PORTFOLIO บริการถ่ายภาพและแต่งภาพเพื่อทำ PORTFOLIO