ห้องน้ำ Verno พร้อมบริการติดตั้ง

เงื่อนไข

1. ข้อกำหนดในการติดตั้ง

 • ราคาที่แสดงเป็นราคาเฉพาะค่าแรงและอุปกรณ์ที่อยู่ในบริการเท่านั้น 
 • ราคารวม VAT แล้ว
 • ราคาไม่รวมอุปกรณ์อื่นๆนอกเหนือจากอุปกรณ์มาตรฐานในบริการ
 • จองคิวบริการล่วงหน้า 3-5 วัน โดยช่างจะเข้าบริการติดตั้งหลังจากสินค้าส่งไปที่หน้างานลูกค้า
 • กรณีติดตั้งไม่ได้ เนื่องจากลูกค้าไม่ได้เตรียมพื้นที่หรือไม่ได้แจ้งเลื่อนก่อนวันนัดหมายล่วงหน้า 2 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าเดินทางช่าง 300 บาท / ครั้ง


2. ข้อกำหนดอุปกรณ์ติดตั้ง

 • การเดินสายไฟและท่อต่าง ๆ จะเป็นการเดินลอย
 • อุปกรณ์มาตรฐานการติดตั้ง บริษัทให้ในส่วนที่ใช้ตามจริงเท่านั้น
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์การส่งมอบอุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้และไม่สามารถแลกเป็นเงินหรือส่วนลด
 • กรณีอุปกรณ์ส่วนเกินลูกค้าซื้อมาเอง คิดค่าแรง 50% ของราคาอุปกรณ์นั้น ๆ


3. การรับประกันการติดตั้ง

 • รับประกันหลังงานติดตั้ง 180 วัน และรับประกันเฉพาะปัญหาที่เกิดจากการติดตั้งเท่านั้น แต่ไม่เกิน 2 เท่าของค่าบริการ
 • ขอสงวนสิทธิ์สินค้าที่ติดตั้งแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืน
 • กรณีลูกค้าต้องการให้ย้ายจุดติดตั้งหรือติดตั้งเครื่องเก่าจะคิดค่าแรงเพิ่มตามตารางค่าบริการ
 • บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น ที่เกิดจากการที่

*** ลูกค้าว่าจ้างบุคคลภายนอกให้ทำการติดตั้ง หรือแก้ไขงานติดตั้งของบริษัทฯ

*** ลูกค้าว่าจ้างหรือใช้ช่างติดตั้งของบริษัทฯ ทำงานนอกเหนือจากรายการที่ระบุในใบแจ้งงานโดยไม่ผ่านบริษัทฯ


4. ขอบเขตการบริการ

 • บริการติดตั้งทั่วประเทศ โดยฟรีค่าเดินทางช่างในระยะ 30 กิโลเมตรจากศูนย์บริการ
 • หากหน้างานระยะทางเกิน 30 กม. จะมีคิดค่าเดินทาง 15 บาท/ กม. โดยลูกค้าชำระเองกับช่างที่หน้างาน