Well AIR พร้อมบริการติดตั้ง (Property Perfect)

มลภาวะภายในบ้านของเราอาจมีความรุนแรงกว่านอกบ้านจนคาดไม่ถึง สาเหตุเกิดจากปัจจุบันบ้านถูกออกแบบมาเป็นระบบปิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในห้องนอนที่เราใช้เวลาในการอยู่อาศัยมากที่สุดในแต่ละวันและมักเปิดเครื่องปรับอากาศไว้ตลอด ส่งผลให้อากาศในห้องไม่หมุนเวียน เราจึงสูดดมสารพิษต่างๆ เข้าไปโดยไม่รู้ตัว อาทิ คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) จากการหายใจออกของผู้อยู่อาศัย, สารระเหยอินทรีย์ (VOCs) ในชีวิตประจำวัน เช่น เฟอร์นิเจอร์ไม้อัด สเปรย์ปรับอากาศ ฯลฯ รวมไปถึงความชื้นสัมพัทธ์ (RH) ที่เป็นบ่อเกิดของเชื้อรา

ระบบ Well AIR จึงถูกพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยในการปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในห้องให้ดีขึ้น โดยใช้วิธีการหมุนเวียนอากาศเสียออกสู่ภายนอก และนำอากาศใหม่เข้ามาเพื่อเจือจางมลภาวะต่างๆที่เกิดขึ้นภายในห้องที่คุณอาศัยอยู่ เพื่อมอบคุณภาพอากาศที่ดีให้กับห้อง นอกจากนี้ยังสามารถควบคุมและติดตามผลการทำงาน ผ่าน “Smart Living” Application ที่ช่วยให้คุณเห็นทุกค่าของความเปลี่ยนแปลงภายในห้องได้อย่างชาญฉลาด  

Well AIR “ตรวจจับ” ค่าความผิดปกติของคุณภาพอากาศ CO2, VOCs ความชื้นสัมพัทธ์ (RH) และอุณหภูมิ พร้อมการแสดงผลแบบ Real-time ที่ทำให้คุณได้เห็นทุกค่าของความเปลี่ยนแปลงภายในห้องอย่างชาญฉลาด  

Well AIR “สั่งการ” เมื่อพบค่าที่ผิดปกติของคุณภาพอากาศ ความชื้นสัมพัทธ์ และอุณหภูมิที่เกิดขึ้นภายในห้อง โดยการออกคำสั่งและควบคุมพัดลมระบายอากาศให้ทำงานอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ภายในห้องมีสภาวะพร้อมอยู่

Well AIR “ระบายอากาศ” ที่ดีจากภายนอกนำมาเจือจางมลภาวะต่างๆที่เกิดขึ้นภายในห้อง ให้มีคุณภาพอยู่ในระดับ Well standard จนผู้ที่อาศัยอยู่ในห้องสัมผัสได้ พร้อมรับวันใหม่ได้อย่างสดชื่น 

เงื่อนไขโปรโมชั่น


ส่วนลด 20% + บัตรกำนัลเซ็นทรัล 500 บาทต่อเครื่อง

เพียงกรอกโค้ด : PFAIR

Well AIR พร้อมบริการติดตั้งและพัดลมระบายอากาศ ราคาเริ่มต้น 13,900 บาท

  • สามารถติดตั้งได้เฉพาะพื้นที่ กรุงเทพ และปริมณฑล
  • สำรวจหน้างานติดตั้งฟรี
  • รับประกันสินค้า 1 ปี หลังจากติดตั้ง
  • บัตรกำนัลจะจัดส่งทางไปรษณีย์ให้กับลูกค้าหลังจากจบโปรแกรมแล้ว 30 วัน
  • สงวนสิทธิ์ เฉพาะลูกค้าที่สั่งซื้อสินค้าผ่านเว็บ SCG ONLINE STORE เท่านั้น
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนบัตรกำนัลกรณีที่ลูกค้าคืนสินค้า บริษัทฯขอเรียกบัตรกำนัลคืน