Active AIRflow™ System (Property Perfect)

“บ้าน” เป็นมากกว่าที่อยู่อาศัยที่ทุกคนในครอบครัวมาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน การที่บ้านอยู่สบายต้องได้รับการออกแบบที่เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพภูมิอากาศในประเทศไทยและไลฟ์สไตล์ของผู้อยู่อาศัย “บ้านที่อยู่สบาย” คือ สภาวะบ้านที่ไม่ร้อนและไม่อบอ้าว นอกจากการเลือกวัสดุที่ช่วยปกป้องความร้อนเข้าสู่ตัวบ้านแล้ว การระบายอากาศก็เป็นปัจจัยที่สำคัญในการสร้างสภาวะอยู่สบายที่ดีให้กับผู้อยู่อาศัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับบ้านที่มักถูกปิดไว้ตลอดเวลา เนื่องจากออกไปทำงาน หรือบ้านที่เปิดแอร์ตลอดเวลาเพราะกลัวฝุ่น มลพิษ และสัตว์เลื้อยคลานต่างๆ เข้ามาในตัวบ้าน ทำให้บ้านกักความร้อนไว้ข้างใน เกิดเป็น “ปรากฏการณ์เตาอบ” ส่งผลให้อากาศภายในบ้านร้อนอบอ้าวโดยเฉพาะชั้นสองของบ้าน เปิดแอร์เท่าไหร่ก็ไม่เย็น ทั้งยังทำให้ข้าวของสะสมรวมถึงเฟอร์นิเจอร์เกิดความเสียหายอีกด้วย

Active Airflow™ System เป็นระบบการทำงานอัตโนมัติ ช่วยเร่งการระบายอากาศในบ้านและใต้โถงหลังคาซึ่งเป็นบริเวณที่ความร้อนจะไปสะสมอยู่มากที่สุดให้ออกไปจากบ้าน โดยการดูดอากาศเข้ามาในบ้านที่ชั้นล่าง เพื่อให้เกิดกระบวนการดันความร้อนจากล่างขึ้นบน ซึ่งจะมีพัดลมดึงอากาศร้อนนี้ขึ้นไปทางโถงบันได และมีพัดลมที่หลังคาอีกตัวเพื่อช่วยดึงอากาศร้อนจากโถงหลังคาให้ออกทางปล่องบนหลังคา ทำให้บ้านคลายความร้อนได้รวดเร็วขึ้น ทำให้อุณหภูมิภายในบ้านลดลงได้ถึง 3 – 5 องศา อุณหภูมิใต้หลังคาลดลงถึง 10 องศา (อุณหภูมิที่ลดลงขึ้นกับขนาดพื้นที่ภายในบ้านและวัสดุก่อสร้างที่ใช้) ผู้อยู่อาศัยก็จะอยู่เย็นสบายมากยิ่งขึ้น 

ระบายความร้อนออกจากบ้านและโถงหลังคา ด้วย Active AIRflow™ System

Active AIRflow™ System ระบบบ้านภายใต้แนวความคิด Cool Comfort Technology เพื่อมุ่งเน้นการสร้างสภาวะอยู่สบายและคุณภาพอากาศที่ดีภายในบ้าน Active AIRflow™ System ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อสร้างกลไกระบายอากาศ โดยการถ่ายเทความร้อนออกจากตัวบ้านและโถงหลังคาได้ 7-10 รอบต่อชั่วโมง* ช่วยให้บ้านไม่ร้อนอบอ้าว เพราะมีการระบายอากาศอยู่ตลอดเวลา จึงช่วยประหยัดค่าไฟและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องปรับอากาศ ทำให้เย็นเร็วขึ้น ลดความเสียหายให้กับเฟอร์นิเจอร์และของสะสม

การทำงานของระบบ Active AIRflow™ System นั้น อาศัยอากาศภายนอกให้ไหลเวียนเข้าสู่ตัวบ้านผ่าน “ช่องเติมอากาศติดผนัง” (Intake Air Grille) และดึงความร้อนจากภายในตัวบ้านขึ้นสู่โถงใต้หลังคาด้วย “ชุดระบายอากาศฝ้าเพดาน” (Ceiling Ventilator : CV ) และระบายออกสู่นอกตัวบ้านผ่าน “ชุดกระเบื้องระบายความร้อนในโถงหลังคา” (Solar Roof Tile Ventilator : SRTV) ซึ่งมีพัดลมช่วยเร่งในการระบายความร้อนให้ออกจากโถงหลังคา ซึ่งเป็นสิทธิบัตรเฉพาะจาก SCG

ความแตกต่าง ที่ทำให้บ้านคุณ บอกลาปัญหา บ้านร้อน ได้ดีที่สุด

อุปกรณ์ที่ออกแบบโดยคำนึงถึงหลักการไหลของอากาศและป้องกันน้ำฝนไหลย้อนเข้าในตัวบ้าน โดยติดตั้งร่วมกับกระเบื้องปล่อง ทำหน้าที่ เร่งการระบายอากาศร้อน ออกจากโถงหลังคาอัตโนมัติ ด้วยพัดลมที่ติดมากับตัวอุปกรณ์

เงื่อนไขการรับงาน

- สามารถติดตั้งได้ทั่วประเทศ ยกเว้น จ.ปัตตานี , จ.ยะลา , จ.นราธิวาส

- สามารถติดตั้งได้กับประเภท บ้านเดี่ยว(สร้างเอง,โครงการ) ,บ้านแฝด (โครงการที่หลังคา และผนังแยกจากกัน), ทาวน์เฮ้าส์ (มีการกั้นโถงหลังคาบ้านจากกัน)

- สามารถติดตั้งได้กับหลังคาคอนกรีต เอสซีจีรุ่น CPAC ลอนเอลาบานา และลอนเซ็นจูเรียน, รุ่น Prestige, รุ่น Neustile Modern และหลังคาเซรามิค เอสซีจี รุ่น Excella Classic, Excella Grace, Excella Modern และรุ่น Celica Curve (สำหรับ Excella Grace และ Celica จะไม่สามารถติด Solar ร่วมในระบบได้)

- ฝ้าภายในต้องเป็นฝ้าตรง, มีช่อง service ทำงานใต้ฝ้าได้, วัสดุไม่เป็นไม้

- สามารถติดตั้งได้กับบ้าน ที่ก่อผนังด้วยอิฐมอญ,อิฐแดง,อิฐมวลเบา,พรีแคส (หากต้องการให้เจาะผนังพรีแคสให้จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)

- ลูกค้าที่สนใจใช้บริการ สามารถส่งแบบสถาปัตย์กลับมา เพื่อพิจารณาว่าสามารถมารถติดตั้งได้หรือไม่ ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับเพื่อแจ้งข้อมูลให้ทราบ

- กรณีที่สำรวจหน้างานแล้วพบว่าหลังคารั่ว จะแนะนำให้ดำเนินการซ่อมรั่วโดย SCG หรือกรณีต้องการซ่อมรั่วเองจะต้องมีตรวจสอบโดยทาง SCG ก่อนการให้บริการติดตั้ง Active AIRflow System อีกครั้ง

- บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการให้บริการโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขโปรโมชั่น

เมื่อชำระค่าสำรวจหน้างาน มูลค่า 1,000 บาท ภายในวันที่ 30 พ.ย.62 รับสิทธิ์

ต่อที่ 1 รับส่วนลด 25% โดยราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 64,000 บาทต่อชุด (ราคานี้หักส่วนลด 25% แล้ว และรวม VAT แล้ว)

ต่อที่ 2 รับบัตรกำนัลเซ็นทรัล มูลค่า 5,000 บาท เมื่อมียอดซื้อ 40,000 บาทขึ้นไป

ชำระค่าสำรวจหน้างาน 1,000 บาท ภายใน วันนี้ – 30 พ.ย. 2562 พร้อมระบุ Promotion Code : PFAAF

ชำระค่าสินค้าและค่าบริการติดตั้งครบถ้วนภายในวันที่ 15 ธ.ค. 62

ติดตั้งสินค้าภายในวันที่ 31 ม.ค. 63

ค่าสำรวจหน้างาน หากติดตั้งสินค้าสามารถนำมาหักเป็นส่วนลดระบบได้   

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าสำรวจหน้างานกรณีไม่สามารถติดตั้งสินค้าได้  

บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการให้บริการโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า