กระเบื้องเซรามิก พร้อมบริการติดตั้ง

ชำระค่าสำรวจหน้างาน 1,000.- เพื่อนัดวันสำรวจ

Model A - เริ่มต้นเพียง 10,000.- ( 15 ตารางเมตร )

Model B - เริ่มต้นเพียง 11,000.- ( 15 ตารางเมตร )

Model C - เริ่มต้นเพียง 12,000.- ( 15 ตารางเมตร )

Model D - เริ่มต้นเพียง 13,000.- ( 15 ตารางเมตร )