Active Airflow System (scg)

Active AIRflow™ System นวัตกรรมเพื่อบ้านเย็น อยู่สบายในทุกช่วงเวลา

ด้วยวิธีชีวิตของคนในปัจจุบันที่ต้องออกไปทำงานนอกบ้าน บ้านจะถูกปิดไว้ทั้งวัน ซึ่งบ้านปกติโดยทั่วไปจะไม่มีการระบายอากาศออก

เกิดการสะสมความร้อน เมื่อกลับมาบ้านในช่วงเย็นจึงรู้สึดร้อนอบอ้าว โดยเฉพาะพื้นที่ชั้น 2 ซึ่งอยู่ใต้โถงหลังคาจะร้อนอบอ้าวมากเป็นพิเศษ

Active AIRflow™ System ถูกสร้างขึ้นเพื่อสร้างกลไกการระบายอากาศ ทำให้ไม่ร้อนอบอ้าวเพราะมีการระบายอากาศตลอดเวลาจึงช่วยสร้างสภาวะอยู่สบายในการพักอาศัย

ทำไมต้องระบบ Active AIRflow™ System

Active AIRflow™ System เป็นกลไกถ่ายเทอากาศ และการระบายความร้อนออกจากตัวบ้านและโถงหลังคา

เร่งกระบวนการทางธรรมชาติสร้างคุณภาพอากาศที่ดี และความสบายในการอยู่อาศัย

· อยู่สบายไม่อบอ้าว ด้วยการระบายความร้อนออกจากบ้านตลอดเวลา

· ประหยัดไฟ และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องปรับอากาศทำให้เย็นเร็วขึ้น

· สร้างคุณภาพอากาศที่ดีภายในบ้าน จากการถ่ายเทอากาศใหม่ให้บ้านอย่างสม่ำเสมอ

· หมดกังวล ด้วยเทคโนโลยีระบบหลังคาจาก SCG มั่นใจได้ว่าหลังคาไม่รั่วซึม

วิธีการทำงานของระบบ Active AIRflow™ System

1. ระบบจะดึงอากาศเย็นจากภายนอกผ่านช่อง Intake Air Grille เข้ามาดันอากาศเก่าภายในตัวบ้าน

2. โดยผ่านทางฝ้าเพดาน และโถงใต้หลังคา เพื่อดันออกทางปล่องบริเวณใกล้สันหลังคา

3. กลไกดังกล่าวจะช่วยลดอุณหภูมิชั้นโถงหลังคา และชั้นอยู่อาศัยให้ลดลงได้ โดยกลไกทั้งหมดจะทำงานอัตโนมัติ

เงื่อนไขการรับงาน

- สามารถติดตั้งได้ทั่วประเทศ ยกเว้น จ.ปัตตานี , จ.ยะลา , จ.นราธิวาส

- สามารถติดตั้งได้กับประเภท บ้านเดี่ยว(สร้างเอง,โครงการ) ,บ้านแฝด (โครงการที่หลังคา และผนังแยกจากกัน)

- สามารถติดตั้งได้กับบ้าน ที่มุงด้วยกระเบื้องหลังคา SCG ในรุ่นที่กำหนดไว้ ได้แก่ ประเภทConcrete (CPAC Monier, Prestige, Neustile)

ประเภทCeramic (Excella, Celica) สำหรับ Excella Grace และ Celieca สามารถติดตั้ง SRTV ได้ แต่จะไม่สามารถติด Solar ร่วมในระบบได้

- ฝ้าภายในต้องเป็นฝ้าตรง, มีช่อง service ทำงานใต้ฝ้าได้, วัสดุไม่เป็นไม้

- สามารถติดตั้งได้กับบ้าน ที่ก่อผนังด้วยอิฐมอญ,อิฐแดง,อิฐมวลเบา,พรีแคส(ลูกค้าเป็นผู้เตรียมช่องสำหรับติดตั้ง Grille เอง ให้มีช่องระบาย)

- ลูกค้าที่สนใจใช้บริการ สามารถส่งแบบสถาปัตย์กลับมา เพื่อพิจารณาว่าสามารถมารถติดตั้งได้หรือไม่ ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับเพื่อแจ้งข้อมูลให้ทราบ

- กรณีที่สำรวจหน้างานแล้วพบว่าหลังคารั่ว จะแนะนำให้ดำเนินการซ่อมรั่วโดย SCG หรือกรณีต้องการซ่อมรั่วเองจะต้องมีตรวจสอบโดยทาง SCG ก่อนการให้บริการติดตั้ง Active Airflow System อีกครั้ง

- บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการให้บริการโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า