บริการออกแบบห้องน้ำ

ครบทุกขั้นตอน เรื่องห้องน้ำ "สวย ครบ จบ ใช่ในแบบคุณ"

ไม่ว่าโจทย์ความต้องการเรื่องห้องน้ำจะเป็นแบบไหน

เราสามารถตอบได้ครบ ทำได้จริง แก้ปัญหาได้ตรงจุด ด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ

Design Consult ทีมออกแบบห้องน้ำมืออาชีพ

• บริการสำรวจหน้างาน (ในเขตกทม.และปริมณฑล)

• ออกแบบห้องน้ำ ด้วยโปรแกรมจำลองภาพสามมิติ ช่วยให้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้น

• ออกแบบห้องน้ำให้มีพื้นที่ใช้สอยได้ประโยชน์สูงสุด

• ออกแบบให้ถูกต้องตามลักษณะการใช้งานจริง

• ประมาณราคาเบื้องต้นจากผู้รู้มากประสบการณ์

ทีมช่างมาตรฐานจากCOTTO

• เจ้าหน้าที่ควบคุมงาน

• ทีมช่าง COTTO ปฎิบัติงาน

• เจ้าหน้าที่ QC COTTO ตรวจสอบทุกขั้นตอน

• การปกป้องหน้างานเพื่อปกป้องพื้นที่ที่เป็นทางผ่านในการดำเนินงาน ป้องกันการเสียหายของทรัพย์สินของลูกค้าอันเกิดจากการทำงาน

• ควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอน สามารถตรวจสอบได้

• เจ้าหน้าที่ QC COTTO ตรวจสอบทุกขั้นตอน

• ลูกค้าตรวจสอบงานก่อนส่งมอบ

• ประเมินและตรวจสอบความเรียบร้อยของงาน

เงื่อนไข

- ในการออกแบบ หากต้องมีการสำรวจหน้างาน (กรณีที่ลูกค้าไม่มีแบบสถาปัตย์) จะมีค่าสำรวจหน้างาน 500 บาท/ห้อง  (ขนาดพื้นที่ไม่เกิน 40 ตร.ม.)
- ค่าบริการออกแบบ 3D Web สามารถนำมาใช้เป็นส่วนลดค่าสินค้าได้ เมื่อทำการออกแบบเสร็จสิ้นและสั่งซื้อสินค้า
จากเว็บไซด์และ SCG Experience โดยมีรายละเอียดดังนี้
เมื่อออกแบบด้วย Program 3D WEB
     - พื้นที่น้อยกว่า 40 ตร.ม. ค่าบริการออกแบบ 1,000 บาท (ไม่รวมค่าสำรวจหน้างาน)
       ใช้เป็นส่วนลดค่าสินค้าได้ 1,000 บาท (มูลค่ารวมของสินค้าที่ซื้อตั้งแต่ 5,000 บาท ขึ้นไป)
     - พื้นที่มากกว่า 40 ตร.ม. ค่าบริการออกแบบ 2,000 บาท (ไม่รวมค่าสำรวจหน้างาน)
       ใช้เป็นส่วนลดค่าสินค้าได้ 2,000 บาท (มูลค่ารวมของสินค้าที่ซื้อตั้งแต่ 5,000 บาท ขึ้นไป)
- สงวนสิทธิ์การให้โปรโมชั่น เฉพาะลูกค้าที่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซด์เท่านั้น
- กิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกันกับกิจกรรมส่งเสริมการขายอื่นๆได้
- บริการงานติดตั้งห้องน้ำ COTTO Bathroom Services (CBS) จะให้บริการมูลค่างานขั้นต่ำที่ 100,000 บาท เฉพาะเขตพื้นที่
  หน้างานที่อยู่ในกรุงเทพฯและปริมณฑลเท่านั้น หากยอดสั่งซื้อสินค้าพร้อมบริการติดตั้งไม่ถึง 100,000 บาท สามารถเลือกซื้อ
  เฉพาะสินค้าได้
เงื่อนไขการชำระเงิน : ลูกค้าสามารถชำระเงินได้ผ่าน 2 ช่องทาง ได้แก่
วิธีที่ 1 : โอนเงินผ่านบัญชีธนาคารของบริษัท โดยเจ้าหน้าที่จะทำการส่งใบแจ้งวิธีการชำระเงินผ่านทางธนาคาร
               (Pay-in Slip) ให้ลูกค้าทางอีเมลล์
วิธีที่ 2 : ลูกค้าสามารถเข้ามาชำระเงินได้ด้วยตัวเองที่ SCG Experience โดยทำการชำระเงินเต็ม 100% ก่อนการส่งสินค้า
หมายเหตุเงื่อนไขการสั่งซื้อกระเบื้องเซรามิก
      - จัดส่งสินค้าฟรี เมื่อสั่งสินค้าตั้งแต่ 15 ตร.ม. ขึ้นไป กรณีมีสินค้าพร้อมส่ง ในเขต กทม. จะส่งภายในระยะเวลาไม่เกิน
        7 วันทำการ  และต่างจังหวัดประมาณ 14 วันทำการ , กรณีไม่ถึง 15 ตร.ม. ลูกค้าสามารถรับสินค้าได้เองที่คลัง
        SCG Experience
      - การตรวจรับสินค้า ต้องตรวจเช็คภายในวันที่จัดส่ง หากมีสินค้าเสียหายต้องส่งคืนพร้อมรถขนส่งภายในวันส่งเท่านั้น
        ไม่สามารถเปลี่ยนหรือคืนได้ทุกกรณี ยกเว้น สินค้าเสียหายจากโรงงาน หรือแตกหักจากการขนส่ง 
หมายเหตุเงื่อนไขการสั่งซื้อก๊อกน้ำและสุขภัณฑ์ 
      - จัดส่งสินค้าฟรี เมื่อสั่งสินค้า มูลค่ารวมตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป กรณีมีสินค้าพร้อมส่ง ในเขต กทม.จะส่งภายในระยะ
        เวลาไม่เกิน 7 วันทำการ และต่างจังหวัดประมาณ 14 วันทำการ , กรณีสั่งซื้อสินค้าไม่ถึง 15,000 บาท ลูกค้าสามารถ
        รับสินค้าได้เองที่คลัง SCG Experience
      - การตรวจรับสินค้า ต้องตรวจเช็คภายในวันที่จัดส่ง หากมีสินค้าเสียหายต้องส่งคืนพร้อมรถขนส่งภายในวันส่งเท่านั้น
        ไม่สามารถเปลี่ยนหรือคืนได้ทุกกรณี ยกเว้น สินค้าเสียหายจากโรงงาน หรือแตกหักจากการขนส่ง
- เงื่อนไขเป็นตามที่บริษัทกำหนด หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ SCG Contact Center
  โทร. 02-586-2222
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า